3. studentski kongres okolišnog zdravlja s međunarodnim učešćem

3. studentski kongres okolišnog zdravlja s međunarodnim učešćem

Povodom obilježavanja Svjetskog dana okolišnog zdravlja (World Environmental Health Day 2019) od 26. do 27. septembra 2019. godine u Rijeci je održan 3. studentski kongres okolišnog zdravlja s međunarodnim učešćem. Kongres je održan u okviru projekta „Javnozdravstveni aspekti gospodarenja otpadom – zaštitimo zdravlje i okoliš”, a u organizaciji Udruge za okolišno i javno zdravlje – Environmental and Public Health Association.
Predstavnice Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, viša as. Eldina Smječanin i as. Minela Velagić, uzele su aktivno učešće na Kongresu i dale su svoj doprinos i kao članovi organizacionog odbora Kongresa. Prezentirajući rad o temi „Znanje, stavovi i praksa građana o korištenju i očuvanju prirodnih izvora vode za piće“, osvojile su prvo mjesto za najbolju oralnu prezentaciju.
Drugi dan Kongresa organizirana je posjeta gradu Krku, s ciljem obilaska glavne otočne akumulacije Ponikve, sistema za preradu sirove vode, kao i postrojenja za mehaničku obradu otpadnih voda. Nakon terenske posjete upriličeno je predavanje predstavnika kompanije Ponikve eko otok Krk d. o. o. u gradskoj vijećnici Krka o temi izazova i prilika u oblasti upravljanja otpadnim materijama.
 

3. studentski kongres okolišnog zdravlja s međunarodnim učešćem
3. studentski kongres okolišnog zdravlja s međunarodnim učešćem
3. studentski kongres okolišnog zdravlja s međunarodnim učešćem