Projekat

NATRISK - Development of master curricula for natural disasters risk management in Western Balkan countries

nat
Vrijeme trajanja projekta
-
Budžet
127.226,00 €
Opis projekta

Opšti cilj projekta: Obrazovanje eksperata za prevenciju i upravljanje prirodnim katastrofama u regionu Zapadnog Balkana na osnovu nacionalnih i politika Evropske Unije.

Posebni ciljevi projekta su:

  1. Identifikacija prirodnih katastrofa kojima treba upravljati u regionu Zapadnog Balkana i svih aspekata prevencije i posljedica kako bi se definirale konkretne kompetencije budućih stručnjaka
  2. Razvoj i implementacija novih naprednih master kurikuluma u oblasti upravljanja rizicima od prirodnih katastrofa u skladu sa bolonjskim zahtjevima i nacionalnim standardima za akreditaciju
  3. Razvoj treninga za javni sektor i građanstvo za reagovanje u slučaju različitih prirodnih katastrofa

Oficijelna web stranica projekta: http://www.natrisk.ni.ac.rs/

Donatori
Erasmus+ (Capacity building)
Partneri
Univerzitet u Nišu (Srbija) - koordinator
Akademija za kriminalistiku i policijske studije u Beogradu (Srbija)
Univerzitet za odbranu u Beogradu (Srbija)
Univerzitet u Prištini (Kosovo*)
Tehnički koledž za primjenjenu nauku Uroševac (Kosovo*)
Univerzitet u Sarajevu (BiH)
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske (BiH)
univezitet prirodnih resursa i životnih nauka (Austrija)
Middlesex univerzitet (Velika Britanija)
Robert Gordon univerzitet (Velika Britanija)
Obuda univerzitet (Mađarska)
Tehnički univerzitet na Kreti (Grčka)
Univerzitet u Messini (Italija)