Ured za podršku studentima realizirao je program obuke za studente u okviru projekta „Visoko obrazovanje – obrazovanje za sve“

Ured za podršku studentima

Ured za podršku studentima Univerziteta u Sarajevu realizirao je program obuke za studente u okviru projekta „Visoko obrazovanje – obrazovanje za sve“ (VOzaSVE/HE4ALL) finansiranog od UNICEF-a.

U subotu 19. septembra 2020. godine sa početkom u 12:00 sati realizirana je poludnevna radionica o temama:

  1. Fokus – Da, ali...
  2. Javni nastup – Pljesak molim!
  3. Šta želim od budućnosti?
  4. Izgradite snagu volje i samokontrolu. 

Studenti su izrazili zadovoljstvo nakon realizirane radionice. Istakli su da im je jako važno razumijevati ove procese, posebno kada je u pitanju javni nastup, jer će spremniji ulaziti u nova okruženja, kao što je poslovni svijet. Veoma interesantna tema za studente bila je i „Šta želim od budućnosti?“, te su studenti izradili svoje dugoročne i kratkoročne planove sa vremenskim okvirom za ispunjenje istih. Naglasili su, također, da su sretni što se sve odvijalo u dinamičnom i interaktivnom online okruženju. 

Ured koristi priliku zahvaliti Melisi Koradžiji za kvalitetno realiziranu poludnevnu radionicu. Posebne zahvale idu studentima za pokazano interesiranje i sudjelovanje u radionicama. 

Nadamo se skorom susretu u prostorijama Ureda.