Univerzitet u Sarajevu promovirao 45 doktora nauka i umjetnosti

1

 

Rektor prof. dr. Rifat Škrijelj, prorektori i dekani fakultetâ i akademije promovirali su 45 doktora nauka i umjetnosti.


Svečana promocija doktora nauka i umjetnosti Univerziteta u Sarajevu upriličena je u četvrtak 27. juna 2019. godine u Narodnom pozorištu Sarajevo.
Prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, prorektori Univerziteta u Sarajevu i dekani fakultetâ i akademije promovirali su 45 kandidata i kandidatkinja na čast doktora nauka i umjetnosti iz oblasti koje pripadaju grupacijama humanističkih, društvenih, medicinskih, tehničkih, prirodno-matematičkih i biotehničkih nauka kao i Grupaciji umjetnosti. U proteklih sedam decenija Univerzitet u Sarajevu je promovirao više od 166 hiljada diplomanata, više od 18 hiljada magistranata i oko 3500 doktora nauka i umjetnosti.


„Obrazovanje i istraživanje, kao najveći dar ljudskog života, kao jedini istinski pokretači napretka i garant opstanka ljudske civilizacije, sa sobom nose nevjerovatnu radost, zanos i želju za boljim sutra. Stečeno iskustvo ne samo da vas je promijenilo i učinilo da budete bolji ljudi nego vam je dalo i vlastito mišljenje o svijetu i drugačiju optiku gledanja na svijet koji ćete mijenjati, kao i sami sebe“, naglasio je rektor prof. dr. Rifat Škrijelj, poručivši doktorantima i sljedeće: „Zato neka i u vremenu koje je pred vama metoda vaše metode bude neumorno traganje za istinom bez koje nema znanja. Ono što nikada ne smijete dozvoliti jeste da to znanje bude instrumentalizirano ili stavljeno u službu nekih retrogradnih ideja i ideologija, što nije bio tako rijedak slučaj u novijoj povijesti čovječanstva, pa i kod nas. Osnovni princip odgovornosti u nauci, istraživanju i naučno-tehnološkim dostignućima, pa i životu uopće, jeste i mora biti da ne smijemo sve što možemo, jer samo tako ćemo sačuvati budućnost ovakvog života na planeti Zemlji.“

Stremeći ka društvu znanja, Univerzitet u Sarajevu je promovirao: 6 kandidata na čast doktora pravnih nauka, 5 kandidata na čast doktora tehničkih nauka, 4 kandidata na čast doktora ekonomskih nauka, 3 kandidata na čast doktora psiholoških nauka, po 2 kandidata na čast doktora poljoprivrednih, šumarskih, veterinarskih, komunikoloških, književnih i lingvističkih nauka, po 1 kandidata na čast doktora hemijskih, bioloških, zdravstvenih, farmaceutskih, odgojnih, islamskih, filozofskih, historijskih, književnohistorijskih, političkih, žurnalističkih, kriminalističkih, sigurnosnih nauka i doktora nauka fizike u obrazovanju, te 1 kandidata na čast doktora likovne umjetnosti.

Uime promoviranih doktora nauka Univerziteta u Sarajevu obratila se Lamija Kršić, doktorica filozofskih nauka, te navela:
„Danas smo zvanično proglašeni predvodnicima naučnog i umjetničkog razvoja naše akademske i šire zajednice, imenovani smo autoritetima u određenim područjima znanja, povjerena nam je uloga istaknutih društvenih i kulturnih djelatnika. Današnjim činom promocije nam je ukazano povjerenje da vodimo i motiviramo mlade ljude na njihovom putu stjecanja znanja, prihvatimo obavezu cjeloživotnog učenja i usavršavanja, zadaću da predano implementiramo ideje i ideale u svrhu unapređenja akademske i društvene zajednice.


Svima danas promoviranim doktorantima želim da istrajno brane principe struke i nauke, da žive svoja saznanja i dijele ih sa drugima, da budu etični u budućim istraživanjima i djelovanjima. Iskreno se nadam da ćemo zajedničkim snagama stvarati ambijent kritike i konkurencije, da ćemo doprinijeti Sarajevskom univerzitetu i učiniti ga prepoznatljivim po  naučnim i umjetničkim dostignućima, dinamičnim i plodnim naučnim diskusijama i kvalitetnoj naobrazbi.“


Umjetnički dio programa uveličao je hor Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu koji je izveo akademsku himnu „Gaudeamus“ te muzičku numeru „Sonata za dvije gitare“  kompozitora Dušana Bogdanovića u izvedbi Ammara Bisera (V godina Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu) i Tarika Kamarića (V godina Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu); klasa: van. prof. mr. Đani Šehu.

 

1
1
11
1
1
1
1
1
1
1