Terenska nastava za studente prve godine drugog ciklusa studija Šumarskog fakulteta UNSA

Terenska nastava za studente prve godine drugog ciklusa studija Šumarskog fakulteta UNSA

Devetog dana mjeseca maja održana je terenska nastava za studente I godine II ciklusa studija za oba odsjeka Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. U pratnji predmetnih profesora sa Katedre za zaštitu šuma i urbanog zelenila i lovnog gospodarenja, prof. dr. Mirze Dautbašića, prof. dr. Osmana Mujezinovića i višeg asistenta mr. šumarstva Damira Prljače studenti su se upoznali sa praktičnim primjerima stečenog znanja na predmetima Entomofauna šumskih ekosistema/Štetnici urbanog zelenila i Integralna zaštita šuma. Kao prvo odredište studenti su posjetili prirodne sastojine pitomog kestena (Castanea sativa Mill.) koje čine jedan od 3 disjkunktna prirodna areala u BiH, a nalaze se u dolini rijeke Neretve na širem lokalitetu općine Konjic. U svojstvu domaćina ispred Šumarstva “Prenj” d.d. Konjic ekspediciju iz Sarajeva pozdravili su Alija Sulejmanović, dipl.ing.šum. – tehnički direktor i Mr. šumarstva Dženan Šoto – rukovodilac eksploatacije šuma.

Studenti su za praktični zadatak imali za analizu plohe male površine gdje su bilježili sva opažanja i zdravstvenu analizu, te prikupljanje određenih vrsta uzoraka. Na slijedećem odredištu zvanom Podporim studenti su se na licu mjesta upoznali sa pojavom štetnika na borovima, vrlo opasnog Borovog četnjaka (Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller, 1775.) koji je u prijašnjim gradacijama pravio velike štete po šumske ekosisteme na području Hercegovine. Ispred Šumarstva “Srednje-Neretvansko”d.d. Mostar u svojstvu domaćina pozdravila nas je v.d. direktora Mirhana Tuzlaković, Bsc. šum. i Selma Tulić, Bsc. šum., Referent za uzgoj i zaštitu šuma.

Za kraj prvog dana terenske nastave studenti su posjetili čuveno mostarsko izletište Rujište, gdje je na putnoj komunikaciji do odredišta jasno uočljivo stanje nakon katastrofalnih šumskih požara u ljetnom periodu koji su karakteristični za ovo podneblje. Na samom Rujištu studenti su imali priliku da vide zdravu, stabilnu i očuvanu sastojinu Bosanskog bora – Munike (Pinus heldreichii Christ) koja se nalazi na crvenoj list IUCN-a, raste u blizini vikend naselja, a neposredno naspram nje također je zabilježena pustoš nastala katastrofalnim šumskim požarom. Usljed niza pitanja radoznalih studenata, domaćini su uz skromni ručak i zajedničku fotografiju ovjekovječili druženje s željom za skorijom posjetom opet.

Tekst i fotografije : Nedim Nogo

Terenska nastava za studente prve godine drugog ciklusa studija Šumarskog fakulteta UNSA
Terenska nastava za studente prve godine drugog ciklusa studija Šumarskog fakulteta UNSA
Terenska nastava za studente prve godine drugog ciklusa studija Šumarskog fakulteta UNSA