Sarajevo – univerzitetski centar: nastavak saradnje Grada Sarajeva i Univerziteta u Sarajevu

Sarajevo – univerzitetski centar: nastavak saradnje Grada Sarajeva i Univerziteta u Sarajevu

Dr. Benjamina Karić, gradonačelnica Grada Sarajeva, i prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, održali su sastanak na kojem su razmatrane teme i aktivnosti na kojima će Grad i UNSA zajednički raditi u cilju razvoja i promocije Grada Sarajeva kao međunarodnog univerzitetskog centra.

 

Tokom sastanka je usaglašen stav da je povećanje broja stranih studenata ključni prioritet zajedničke saradnje, te je potvrđena spremnost da se aktivnosti usmjere ka pitanjima koja se odnose na:

  • Smještaj i organizaciju rada i života studentske populacije u Sarajevu;
  • Zajednički doprinos Grada i UNSA u podizanju studentskog standarda;
  • Korištenje potencijala i resursa kojima raspolažu Grad i UNSA u cilju razvijanja zajedničkih inicijativa i projekata usmjerenih na uspostavljanje infrastrukture i programskih sadržaja neophodnih za djelovanje modernih univerzitetskih centara;
  • Zajedničku organizacija domaćih i međunarodnih manifestacija i skupova;
  • I druge oblasti saradnje od zajedničkog interesa za Grad i UNSA.

 

Gradonačelnica dr. Karić je ovom prilikom naglasila sljedeće: „Grad Sarajevo u potpunosti podržava naš Univerzitet u Sarajevu i može računati na našu podršku i saradnju, od resursa i usluga koje nam stoje na raspolaganju putem naših službi i ustanova, do ljudskih potencijala kojima raspolažemo, naročito u oblasti razvoja i provođenja programa i projekata međunarodnog karaktera“.

 

Rektor prof. dr. Rifat Škrijelj je izrazio zahvalnost Gradu Sarajevu i gradonačelnici na podršci koju pruža Univerzitetu u Sarajevu i istakao:

Raduje me spremnost Grada i gradonačelnice da nastavimo i ojačamo saradnju na daljem razvoju Sarajeva kao međunarodnog univerzitetskog centra. Ovaj plemeniti i ambiciozni cilj može se ostvariti samo čvrstom i dobronamjernom saradnjom akademske zajednice i institucija koje predstavljaju i zastupaju opći javni interes. U pogledu uspjeha naše saradnje sa Gradom Sarajevom dodatno me ohrabruje činjenica da uvažena gradonačelnica dr. Karić i sama ima zavidna akademska i naučna postignuća  koja, imajući u vidu njenu mladost, ali i iznimno iskustvo, tek treba da ostvare svoj puni potencijal na dobrobit sarajevske i bosanskohercegovačke akademske zajednice“.