Predstavljanje knjige „Urbane sobe Sarajeva“

Predstavljanje knjige „Urbane sobe Sarajeva“

Savremeni javni prostori predstavljaju izazovnu temu u javnom diskursu iz oblasti arhitekture i urbanizma na globalnom nivou, a naročito u kontekstu (post)tranzicijskog društva i kompleksne historije Sarajeva. U knjizi „Urbane sobe Sarajeva“ autorice Nermina Zagora i Dina Šamić postavljaju tezu o krizi identiteta urbanog javnog prostora u gradu. Kroz historijsku analizu geneze javnih prostora u Sarajevu autorice preispituju kako su promjene odnosa društva naspram dihotomije privatno – individualno i javno – kolektivno rezultirale mnoštvom zapuštenih, pasivnih, neuređenih te urbanih prostora bez funkcije i identiteta.

Metodom mapiranja utvrđene su lokacije, te prostorno-urbanistički i sociokulturološki atributi javnih prostora u gradu, kao što su tipologija, mjerilo, ograđenost, pristupačnost, urbana aktivnost i atmosfera. U ovoj analizi se izdvojila posebna kategorija prostora koji su u teoriji prepoznati kao urbane praznine, a predstavljaju sinonim za sive zone, napuštene, marginalizirane prostore u gradskom tkivu. Upravo u ovakvim „dvosmislenim“, tranzijentnim prostorima autorice prepoznaju projektantski potencijal i šansu za urbanu regeneraciju grada. Urbane praznine posjeduju mogućnost preobrazbe u dinamične, aktivne, male javne prostore, koji su u knjizi označeni pojmom urbane sobe. Autorice predlažu udruživanje projektantskih metoda i alata urbanističkog projektiranja i dizajna enterijera, te na odabranih pet lokacija u Sarajevu simuliraju transformaciju urbanih praznina u urbane sobe, koje simultano afirmiraju individualne i kolektivne identitete. Primjenom inovativnih principa i strategija koje su izložene u knjizi, kao što je urbana akupunktura, moguće je unaprijediti urbanu sredinu iznutra prema vani. Strateški osmišljene transformacije urbanih soba mogu rezonantno doprinijeti urbanoj regeneraciji šireg gradskog tkiva Sarajeva.

Knjiga će biti dostupna u štampanoj formi u bibliotekama univerziteta u BiH i partnerskih univerziteta u inostranstvu. Elektronska knjiga je u cijelosti dostupna na veb-stranici Arhitektonskog fakulteta UNSA.

LINK: https://af.unsa.ba/publikacije/N.Zagora_D.Samic_Urban_rooms_of_Sarajevo_transforming_urban_public_spaces_using_interior_design_tools.pdf

Autorice: Nermina Zagora i Dina Šamić

Recenzenti: Markus Schwai, NTNU, Norveška, i Alessandro Massarente, UNIFE, Italija
Štampa: Dobra knjiga
Izdavač: Arhitektonski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Ilustracije: Dunja Krvavac
Grafički dizajn: Mirna Ćesović
Lektura: Juliet Walker
Pokroviteljstvo: United Nations Development Programme (UNDP) BiH