Posjeta delegacija Međunarodne organizacije za migracije, Danskog vijeća za izbjeglice i Svjetske zdravstvene organizacije Veterinarskom fakultetu UNSA

Posjeta delegacija Međunarodne organizacije za migracije, Danskog vijeća za izbjeglice i Svjetske zdravstvene organizacije Veterinarskom fakultetu UNSA

Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu je 17. 02. 2021. godine bio domaćin delegacijama Međunarodne organizacije za migracije (IOM), Danskog vijeća za izbjeglice (DRC) i Svjetske zdravstvene organizacije (WHO). Delegacije spomenutih međunarodnih organizacija su bile u sastavu: Margherita Vismara (IOM), Šejla Keserović (IOM), Verica Rečević (DRC), Naida Softić (DRC), Vladimir Lukić (DRC), Ilarija Bašić (DRC) i dr. Mirza Palo (WHO).
Sastanku su prisustvovali, pored dekana Fakulteta prof. dr. Muhameda Smajlovića, šefica Instituta Veterinarskog fakulteta prof. dr. Almedina Zuko, šef Laboratorija za molekularno-genetička i forenzička ispitivanja prof. dr. Teufik Goletić, menadžerica kvaliteta Instituta prof. dr. Aida Kavazović i prodekan za finansije prof. dr. Jasmin Omeragić.
Nakon uvodnog pozdravnog govora dekan prof. dr. Muhamed Smajlović je održao kratku prezentaciju kojom je upoznao auditorij sa misijom, ciljevima i vizijom Fakulteta, sa posebnim osvrtom na javnozdravstveni značaj veterinarske struke i ulogu Fakulteta u zaštiti zdravlja građana BiH, ali i migrantske populacije u pandemiji virusa SARS Corona 2. Nakon toga prof. dr. Almedina Zuko je u svojoj prezentaciji predstavila historiju i trenutne laboratorijske kapacitete Instituta. Na kraju se uvaženom skupu obratio i prof. dr. Teufik Goletić, koji se u svom izlaganju osvrnuo na izuzetno dobru saradnju sa organizacijama čiji su predstavnici bili prisutni na sastanku te zahvalio na podršci naučnoistraživačkom radu na istraživanjima u vezi sa virusom SARS Corona 2. Nakon diskusije koja je rezultirala novim projektnim idejama, dekan Fakulteta je iskoristio priliku da predstavnici Danskog vijeća za izbjeglice uruči Srebrenu plaketu Veterinarskog fakulteta za izuzetan doprinos i pomoć naučnoistraživačkom radu.
Spomenute delegacije su nakon toga posjetile Institut Veterinarskog fakulteta na lokaciji Stup, gdje su detaljno upoznate sa laboratorijskim kapacitetima i budućim pravcem razvoja. Naročita pažnja je poklonjena projektu izgradnje BSL – tri laboratorija (Laboratorij za biosigurnost nivoa 3), te njegovom značaju za širu društvenu zajednicu iz aspekta javnozdravstvene sigurnosti, a za čiju implementaciju će biti potrebna značajna finansijska sredstva koja Fakultet ne može samostalno obezbijediti, bez pomoći međunarodnih organizacija i državnih institucija.

Posjeta delegacija Međunarodne organizacije za migracije, Danskog vijeća za izbjeglice i Svjetske zdravstvene organizacije Veterinarskom fakultetu UNSA
Posjeta delegacija Međunarodne organizacije za migracije, Danskog vijeća za izbjeglice i Svjetske zdravstvene organizacije Veterinarskom fakultetu UNSA
Posjeta delegacija Međunarodne organizacije za migracije, Danskog vijeća za izbjeglice i Svjetske zdravstvene organizacije Veterinarskom fakultetu UNSA