Održan okrugli sto „Smjernice za unapređenje nastavničke profesije“

Održan okrugli sto „Smjernice za unapređenje nastavničke profesije“

U subotu 5. oktobra 2019. godine održan je okrugli sto pod nazivom „Smjernice za unapređenje nastavničke profesije“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Ovom prilikom naučnoistraživački tim projekta „Smjernice za unapređenje nastavničke profesije“ predstavio je rezultate dvogodišnjeg projekta, čiju izradu je podržalo Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS i Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu. Ujedno, obilježen je i Svjetski dan učitelja/nastavnika.

Naučnoistraživački projekat „Smjernice za unapređenje nastavničke profesije“ realiziran je u dvije etape: u akademskoj 2017/2018. i akademskoj 2018/2019. godini. U okviru projekta analizirani su relevantni dokumenti obrazovnih politika evropskih i svjetskih zemalja, propitivane su obrazovne potrebe učitelja/nastavnika i pedagoga/psihologa u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo, kao i prepoznavanje uloge pedagoško-psihološkog tima škole u aktivnostima profesionalnog razvoja učitelja/nastavnika. Sljedeća faza naučnoistraživačkog projekta jeste priprema, pisanje i objavljivanje Priručnika za profesionalni razvoj učitelja/nastavnika i stručnih saradnika (pedagoga/psihologa i pedagoga i psihologa).

Učesnicima okruglog stola obratila se prorektorica za naučnoistraživački rad Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Dženana Husremović i prodekan za naučnoistraživački rad i međunarodnu saradnju Filozofskog fakulteta doc. dr. Amir Duranović.
Okrugli sto je moderirala voditeljica naučnoistraživačkog projekta doc. dr. Emina Dedić Bukvić, a kao predavači obratile su se članice Tima odnosno predstavnici pojedinih fakulteta i akademija Univerziteta u Sarajevu: prof. dr. Meliha Zejnilagić-Hajrić (Prirodno-matematički fakultet), prof. dr. Irma Čehić (Pedagoški fakultet), doc. dr. Valida Akšamija (Muzička akademija), mr. sc. Nela Hasanbegović (Akademija likovnih umjetnosti), doc. dr. Larisa Kasumagić-Kafedžić, doc. dr. Amela Dautbegović, Meliha Suljagić, MA (Filozofski fakultet).

Na okrugli sto odazvali su se predstavnici stručnih aktiva pojedinih predmetnih područja, stručni saradnici, nastavnici razredne i predmetne nastave osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo, nastavnici sa Filozofskog fakulteta, voditeljica biblioteke Filozofskog fakulteta, kao i studenti Odsjeka za pedagogiju. 
 

Održan okrugli sto „Smjernice za unapređenje nastavničke profesije“
Održan okrugli sto „Smjernice za unapređenje nastavničke profesije“
Održan okrugli sto „Smjernice za unapređenje nastavničke profesije“
Održan okrugli sto „Smjernice za unapređenje nastavničke profesije“
Održan okrugli sto „Smjernice za unapređenje nastavničke profesije“