Obavještenje o upisu na III ciklus studija u studijskoj 2021/2022. godini na doktorski studij iz pedagogije - Filozofski fakultet

Filozofski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU - FILOZOFSKI FAKULTET

 

 

O b a v i j e s t

 

 

Kandidati zainteresirani za upis na III ciklus studija u studijskoj 2021/2022. godini na

DOKTORSKI STUDIJ IZ PEDAGOGIJE – Teorije i istraživanja kreativnog odgoja i obrazovanja

 

mogu predati potrebne dokumente u roku od 15 dana od dana objavljivanja Obavijesti u dnevnom listu Oslobođenje, kao i na web stranici Univerziteta i Filozofskog fakulteta. Prijave sa dokumentacijom dostaviti putem pošte na adresu: Univerzitet u Sarajevu - Filozofski fakultet, ulica Franje Račkog 1, 71 000 Sarajevo.

 

Tekst konkursa može se vidjeti na www.ff.unsa.ba.