Na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja UNSA promovirana knjiga "Bio-bibliografija prof. dr. Duška Bjelice“

Na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja UNSA promovirana knjiga "Bio-bibliografija prof. dr. Duška Bjelice“

Promocija knjige "Bio-bibliografija prof. dr. Duška Bjelice“ autora Petra Krivokapića i Nade Drašković upriličena je danas naFakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu.

 

Knjigu su promovirali: prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Haris Alić, dekan Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja UNSA, prof. dr. Munir Talović, prodekan Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja UNSA, te prof. dr. Izet Bajramović, šef katedre Tranformacioni procesi Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja UNSA.

 

Izvod iz biografije prof. dr. Duška Bjelice:

Prof. dr. Duško Bjelica je redovni profesor Univerziteta Crne Gore. Bio je je dekan u dva mandata, koji je prvi Sporazum o međunarodnoj saradnji potpisao sa Fakultetom sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu. Zaslužan je za odlazak studenata Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja na Međunarodni simpozij u Crnu Goru. Nastavnici s Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja su učestvovali u nastavnom procesu na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Crnoj Gori. Prof. dr. Duško Bjelica baštini saradnju s akademskom zajednicom Univerziteta u Sarajevu.

Jedan je od osnivača i utemeljitelja Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću. Bio je rukovodilac tri studijska programa na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore koji su bili okosnica novonastalog Fakulteta.

Tri puta je biran za predsjednika Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore na kojem je u više mandata bio član Senata i Centra za doktorske studije. Bio je član Nacionalnog Savjeta za visoko obrazovanje Crne Gore i član i predsjednik Nacionalnog savjeta Crne Gore za sport. Nagrađivan je mnogo puta sa mnogih univerziteta i fakulteta, a iz Sarajeva ima Plakete Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu i Olimpijskog komiteta BiH za doprinos u međunarodnom razvoju nauke i sporta. U Crnoj Gori ima preko 50 plaketa, zahvalnica i priznanja.

Urednik je međunarodno priznatih časopisa MJSSM (baza WOS) i Sport Monta (baza WOS). Također, prof. Bjelica je član redakcije mnogih svjetskih časopisa, te časopisa Pregled čiji je izdavač Univerzitet u Sarajevu. U mladosti je bio dopisnik mnogih jugoslovenskih listova a najviše traga je ostavio u JSL Sport u kojem je objavio preko 2500 članaka. Naučna biografija se ogleda kroz stotine naučnih i stručnih radova i oko 75 knjiga od kojih su mnoge univerzitetski udžbenici i naučne studije.

Na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja UNSA promovirana knjiga "Bio-bibliografija prof. dr. Duška Bjelice“
Na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja UNSA promovirana knjiga "Bio-bibliografija prof. dr. Duška Bjelice“
Na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja UNSA promovirana knjiga "Bio-bibliografija prof. dr. Duška Bjelice“
Na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja UNSA promovirana knjiga "Bio-bibliografija prof. dr. Duška Bjelice“
Na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja UNSA promovirana knjiga "Bio-bibliografija prof. dr. Duška Bjelice“
Na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja UNSA promovirana knjiga "Bio-bibliografija prof. dr. Duška Bjelice“
Na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja UNSA promovirana knjiga "Bio-bibliografija prof. dr. Duška Bjelice“
Na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja UNSA promovirana knjiga "Bio-bibliografija prof. dr. Duška Bjelice“