Međunarodni seminar „A cross-European project to meet the challenges of political conflict - Case studies from Northern Ireland, Cyprus, and Bosnia Herzegovina“

Međunarodni seminar „A cross-European project to meet the challenges of political conflict - Case studies from Northern Ireland, Cyprus, and Bosnia Herzegovina“

Na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu 23. i 24. maja 2024. godine održan je  završni seminar mreže istraživača i edukatora u oblasti socijalnog rada koji se bave istraživanjem neksusa između političkih/oružanih sukoba – politika, prakse i obrazovanja za socijalni rad. Serija seminara implemenirana je u okviru projekta A cross-European project to meet the challenges of political conflict -  Case studies from Northern Ireland, Bosnia Herzegovina, and Cyprus” uz finansijsku podršku European Association of Schools of Social Work.

Mreža Okuplja stručnjake sa uvidom i iskustvom u podučavanju takvih sukoba: Sjeverna Irska (profesor Jim Campbell i dr. Joe Duffy), Bosna i Hercegovina (prof. dr. Sanela Bašić i dr. Reima Ana Maglajlić), Cipar (prof. dr. Vasilios Ioakimidis, dr. Gregory Neocleous) koji su ujedinjeni predanošću znanstvenom istraživanju trajnijih učinaka političkih/oružanih sukoba  kroz prizmu socijalnog rada, u komparativnoj perspektivi.

Naime, u posljednjih nekoliko desetljeća raste interes za ulogu koju socijalni radnici imaju u situacijama političkih sukoba. Duffy et al (2020.) u svom pregledu literature, sugeriraju da postoji niz domena koje mogu pomoći objasniti kako edukatori socijalnog rada mogu najbolje opremiti studente vještinama, znanjem i vrijednostima u suočavanju s potrebama žrtava i preživjelih političkog/oružanog sukoba: razumijevanje psiholoških, fizičkih i drugih učinaka političkog sukoba na klijente socijalnog rada; utjecaj sukoba socijalnog rada na profesionalni i osobni život socijalnih radnika; vrste intervencija koje mogu koristiti praktičari; te razvoj inovativnih pedagoških pristupa. U novijem istraživanju Campbell et al (2018.) dodatno razrađuju neke od ovih tema tvrdeći da bi u te rasprave trebalo uključiti dodatne, komparativne čimbenike, na primjer u smislu povijesti kolonijalizma i negativnog utjecaja nadnacionalnih agencija na izgradnju mira itd.

Tri  intenzivna međunarodna seminara (Nikozija, Belfast i Sarajevo) okupili su postojeću mrežu međunarodnih znanstvenika kako bi testirali ove ideje i formulirali nove pristupe obrazovanju socijalnog rada u različitim situacijama političkih sukoba

U tom pogledu, bosansko-hercegovačko iskustvo rata i poslijeratne obnove – koje je relevantno, ali u biti nepoznato široj europskoj i globalnoj zajednici socijalnog rada – moglo bi pomoći u poboljšanju našeg razumijevanja izazova i uspjeha s kojima su se suočavali stručnjaci i edukatori socijalnog rada tijekom i u razdoblju nakon sukoba. Socijalni radnici često su na prvim crtama, pružajući ključnu podršku pojedincima i obiteljima pogođenima patnjama i strahotama rata. Oni nude svjetionik nade i put do oporavka tijekom i nakon kaosa i razaranja.

Rat oko neovisnosti ranih 1990-ih ostavio je duboke ožiljke na društvenom tkivu zemlje, uzrokujući raširenu traumu, raseljavanje i podjele među njezinim raznolikim etničkim/vjerskim zajednicama. Nasljeđe rata nastavlja oblikovati društvene odnose, političku dinamiku i institucionalne strukture u zemlji.

Ovo 'normalizirano izvanredno stanje' prema Walteru Benjaminu (1968.) ne bi trebalo shvatiti kao stanje kaosa i stagnacije, već kao ono koje svjedoči o otpornosti i izazovima s kojima se suočavaju zajednice razdvojene sukobima. Ipak, također naglašava ključnu ulogu koju socijalni radnici imaju u liječenju, oporavku, razvoju zajednice i njegovanju mira nakon sukoba.

Kroz izlaganja eminentnih znanstvenika/ica, praktičara/ki i zagovornika/ica istraživali smo ključne dugoročne implikacije rata za neovisnost: prisilne nestanke, prisilne migracije, mentalnog zdravlja i ratna silovanja, posljedice na djecu i mlade, preko neposrednih odgovora socijalnog rada tijekom rata do pitanja dugoročnog oporavka, pomirenja, ponovne izgradnje zajednice i kontinuiranog zagovaranja ljudskih prava i društvene pravde. 

Među domaćim izlagačima su bili: prof. dr. Sead Turčalo (Fakultet političkih nauka), Mirsada Poturković (JU Knatonalni centar za socijalni rad Sarajevo) , Mr. Sci. Anna Lodeserto (Ca'Foscari University Venice), Samira Krehić (ICMP), Dr. Hasan Nuhanović (Srebrenica Memorial Center), Ermin Bašaškić (JU Kantonalni centar za socijalni rad Goražde), Dr. Nidžara Ahmetašević (neovisna novinarka), Edin Hodžić i Ivan Križanac (“Most“), Dr. Sabiha Husić (Medica Zenica), Merjem Muhadžić (Zaboravljena djeca rata), čiji uvidi i iskustva iz prve ruke su omogućili  dublje razumijevanje vitalnih izazova i inovativnih pristupa razvijenih u ovom jedinstvenom kontekstu. 

Za komparativnu perspektivu zahvalni smo znanstvenicima/ama s partnerskih sveučilišta s izvrsnim akademskim i profesionalnim rezultatima u ovom području: prof. Jim Campbell (University College Dublin), prof. Carolyn Ewert (British Association of Social Workers), dr. Daniele McIlroy (Queens University Belfast) koji/e su predstavili rezultate istraživanja o utjecaju 'nevolja' u Sjevernoj Irskoj, izazovima s kojima se suočavaju socijalni radnici i strategijama podrške, te kolegicama prof. dr. Ayse Ozada i prof. dr. Buse Erzeybek (Cyprus International University) koje su predstavile bikomunalnu platformu socijalnih radnika u Kupru i napore za diferencirano, uključivo razumijevanje posljedica etničkih podjela u kiparskom kontekstu.

Zahvaljujemo se na aktivnom sudjelovanju u raspravama, podijeljenim perspektivama i novim vezama koje će obogatiti našu profesionalnu zajednicu i ojačati naše kapacitete za  zajedničko, sinergično zagovaranje ciljeva socijalnog rada i radu na stvaranju drugačijeg,  pravednijeg i mirnijeg svijeta.

Međunarodni seminar „A cross-European project to meet the challenges of political conflict - Case studies from Northern Ireland, Cyprus, and Bosnia Herzegovina“
Međunarodni seminar „A cross-European project to meet the challenges of political conflict - Case studies from Northern Ireland, Cyprus, and Bosnia Herzegovina“
Međunarodni seminar „A cross-European project to meet the challenges of political conflict - Case studies from Northern Ireland, Cyprus, and Bosnia Herzegovina“
Međunarodni seminar „A cross-European project to meet the challenges of political conflict - Case studies from Northern Ireland, Cyprus, and Bosnia Herzegovina“
Međunarodni seminar „A cross-European project to meet the challenges of political conflict - Case studies from Northern Ireland, Cyprus, and Bosnia Herzegovina“
Međunarodni seminar „A cross-European project to meet the challenges of political conflict - Case studies from Northern Ireland, Cyprus, and Bosnia Herzegovina“
Međunarodni seminar „A cross-European project to meet the challenges of political conflict - Case studies from Northern Ireland, Cyprus, and Bosnia Herzegovina“
Međunarodni seminar „A cross-European project to meet the challenges of political conflict - Case studies from Northern Ireland, Cyprus, and Bosnia Herzegovina“
Međunarodni seminar „A cross-European project to meet the challenges of political conflict - Case studies from Northern Ireland, Cyprus, and Bosnia Herzegovina“
Međunarodni seminar „A cross-European project to meet the challenges of political conflict - Case studies from Northern Ireland, Cyprus, and Bosnia Herzegovina“
Međunarodni seminar „A cross-European project to meet the challenges of political conflict - Case studies from Northern Ireland, Cyprus, and Bosnia Herzegovina“
Međunarodni seminar „A cross-European project to meet the challenges of political conflict - Case studies from Northern Ireland, Cyprus, and Bosnia Herzegovina“
Međunarodni seminar „A cross-European project to meet the challenges of political conflict - Case studies from Northern Ireland, Cyprus, and Bosnia Herzegovina“
Međunarodni seminar „A cross-European project to meet the challenges of political conflict - Case studies from Northern Ireland, Cyprus, and Bosnia Herzegovina“
Međunarodni seminar „A cross-European project to meet the challenges of political conflict - Case studies from Northern Ireland, Cyprus, and Bosnia Herzegovina“
Međunarodni seminar „A cross-European project to meet the challenges of political conflict - Case studies from Northern Ireland, Cyprus, and Bosnia Herzegovina“
Međunarodni seminar „A cross-European project to meet the challenges of political conflict - Case studies from Northern Ireland, Cyprus, and Bosnia Herzegovina“
Međunarodni seminar „A cross-European project to meet the challenges of political conflict - Case studies from Northern Ireland, Cyprus, and Bosnia Herzegovina“
Međunarodni seminar „A cross-European project to meet the challenges of political conflict - Case studies from Northern Ireland, Cyprus, and Bosnia Herzegovina“
Međunarodni seminar „A cross-European project to meet the challenges of political conflict - Case studies from Northern Ireland, Cyprus, and Bosnia Herzegovina“
Međunarodni seminar „A cross-European project to meet the challenges of political conflict - Case studies from Northern Ireland, Cyprus, and Bosnia Herzegovina“
Međunarodni seminar „A cross-European project to meet the challenges of political conflict - Case studies from Northern Ireland, Cyprus, and Bosnia Herzegovina“
Međunarodni seminar „A cross-European project to meet the challenges of political conflict - Case studies from Northern Ireland, Cyprus, and Bosnia Herzegovina“