Implementacija prvog dijela projekta „Muzički dijalog za 10“

Implementacija prvog dijela projekta „Muzički dijalog za 10“

Kulturni život Bosne i Hercegovine pretežno je fokusiran na veće bh. gradove, te je realiziran standardnim obrascem koncertnih dešavanja, kao što je večernji koncert umjetničke muzike bez osmišljenog kontakta umjetnika/ca sa publikom ili đacima muzičkih škola. U cilju podizanja svjesnosti i zastupljenosti umjetničke muzike u lokalnim zajednicama u kojima je nužna dublja uključenost i komunikacija umjetnika sa publikom, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu osmislila je jedinstveni projekat pod nazivom „Muzički dijalog za 10“. 
Podržan od platforme „Dijalog za budućnost“, zajedničke inicijative Predsjedništva BiH i Ujedinjenih nacija, prvi dio projekta realizirao se u periodu od 21. 2. 2019. do 9. 3. 2019. kroz devet posjeta devet bh. gradova i to: Tuzli (21. februara), Bijeljini (22. februara), Brčkom (22. februara), Doboju (27. februara), Banjoj Luci (28. februara), Travniku (4. marta), Bugojnu (4. marta), Trebinju (8. marta) i Mostaru (9. marta). U projektu je učestvovalo ukupno 15 muzičkih škola Bosne i Hercegovine.

Svaka posjeta sastojala se iz masterclassova sa đacima škola domaćina od profesora, asistenata i saradnika Muzičke akademije, tribine „Muzički dijalog“ i koncerta studenata i asistenata Akademije sa novim programom u svakom gradu. Na završnici projekta u Sarajevu (20. maja) planiran je koncert u sklopu kojeg će nastupiti učesnici masterclassa iz navedenih bh. gradova, premijerno izvodeći djela posebno pisana za ovaj koncert od kompozitora Muzičke akademije prof. Dine Rešidbegovića i as. Hanan Hadžajlić.
 
Dvadeset tri profesora, asistenta i saradnika Muzičke akademije su tokom realizacije prvog dijela projekta kroz 46 održanih masterclassova pružili priliku mladima širom BiH, a prvenstveno mladima u direktnom edukativnom procesu – njih 510 (300 đaka koji su aktivno uzeli učešće te 210 pasivnih učesnika), mogućnost interakcije i edukacije. Preko 80 mladih je učestvovalo na javnim tribinama unutar kojih su vodili interaktivni diskurs sa potencijalnim budućim kolegama – studentima Akademije.
 
Istovremeno, pružena je prilika da dvadeset dvoje mladih umjetnika, studenata Akademije, svoje znanje prezentiraju javnosti, te tako steknu praksu javnog i scenskog nastupa neophodnu za profesionalno bavljenje umjetnošću. Bitna činjenica za potcrtati je brojka od preko 600 posjetitelja  koji su prisustvovali koncertima umjetničke muzike sa slobodnim ulazom, čime je obogaćen kulturni život lokalnih zajednica BiH.
Sumirajući implementaciju prvog dijela projekta u kojem je ukupno učestvovala 1225 osoba,  može se zaključiti kako projekat „Muzički dijalog za 10“ ostavlja bitan trag i čini pozitivne promjene u kulturnom životu BiH.
 

Implementacija prvog dijela projekta „Muzički dijalog za 10“
Implementacija prvog dijela projekta „Muzički dijalog za 10“
Implementacija prvog dijela projekta „Muzički dijalog za 10“
Implementacija prvog dijela projekta „Muzički dijalog za 10“
Implementacija prvog dijela projekta „Muzički dijalog za 10“
Implementacija prvog dijela projekta „Muzički dijalog za 10“
Implementacija prvog dijela projekta „Muzički dijalog za 10“
Implementacija prvog dijela projekta „Muzički dijalog za 10“
Implementacija prvog dijela projekta „Muzički dijalog za 10“
Implementacija prvog dijela projekta „Muzički dijalog za 10“
Implementacija prvog dijela projekta „Muzički dijalog za 10“