Fakultet islamskih nauka

Poziv za upis u program Diploma u islamskim naukama 2018.

Fakultet islamskih nauka

Fakultet islamskih nauka u Sarajevu ima zadovoljstvo obavijestiti Vas o 16. ciklusu tromjesečnog akademskog programa pod nazivom Diploma u islamskim naukama. Ovaj program osmišljen je tako da zainteresiranim osobama koje nisu prošle formalno islamsko obrazovanje ponudi pregled islamskoga učenja i njegove interpretacije. Koncipiran je kao uvod u pregled islamske doktrine, prava i etike, historije i kulture s posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu. Program sadrži sedam modula i uključuje 72 sata nastave. Moduli su organizirani u dva predmeta: Opći uvod u islam (Kratak pregled historije islama; Uvod u islamsku doktrinu; Islamski sveti tekstovi; Islamsko pravo i etika) i Islam u Bosni i Hercegovini (Islamska kultura u BiH;  Islamske institucije u BiH; Savremeno islamsko mišljenje u BiH).