Filozofski fakultet

PITANJA, LISTA PROPISA I LITERATURE IZ OBLASTI IZ KOJIH ĆE KANDIDATI POLAGATI PISMENI I USMENI ISPIT ZA RADNO MJESTO ŠEF UNUTRAŠNJE PODORGANIZACIONE JEDINICE- ŠEF STUDENTSKE SLUŽBE NA UNIVERZITETU U SARAJEVU – FILOZOFSKOM FAKULTETU

Filozofski fakultet