Fakultet zdravstvenih studija

Konkurs za izbor u nastavna zvanja - Fakultet zdravstvenih studija

Fakultet zdravstvenih studija

Na osnovu saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu i Odluke Vijeća Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, raspisuje se

KONKURS

Izbor nastavnika u zvanju vanredni profesor:

  1. Predmet “Farmakologija u zdravstvenoj njezi” – 1 izvršilac