Veterinarski fakultet

Konkurs za izbor akademskog osoblja | Univerzitet u Sarajevu - Veterinarski fakultet

Veterinarski fakultet

Na osnovu odredaba Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo“, br.: 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21), odredaba Statuta Univerziteta u Sarajevu,prijedloga odluke Vijeća Fakulteta broj:02-16-263-5/22 od 05.04.2022. godine, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o davanju saglasnosti na raspisivanje konkursa za izbor akademskog osoblja broj: 01-6-71/22 od 27.04.2022. godine i Odluke dekana Fakulteta o raspisivanju javnog konkursa broj: 02-16-263-8/22 od 18.05.2022. godine, raspisuje se

K O N K U R S

za izbor akademskog osoblja

 

Oblast Veterinarsko – higijenski nadzor proizvodnje, prerade i prometa hrane - nastavnik u zvanju vanredni profesor, 1 izvršilac -  puno radno vrijeme