Univerzitet u Sarajevu

Javni oglas za prikupljanje ponuda za zakup poslovnih prostora u krugu Kampusa Univerziteta u Sarajevu

UNSA

UNIVERZITET U SARAJEVU

Broj: 0101-10188-1/22

Na osnovu Odluke rektora  Univerziteta u Sarajevu broj:0101-10188/ 22 od 29. 09. 2022. godine i člana 7. stav 2. Pravilnika o zakupu prostora na Univerzitetu u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu objavljuje sljedeći

JAVNI OGLAS ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA U KRUGU KAMPUSU UNIVERZITETA U SARAJEVU