Građevinski fakultet

JAVNI KONKURS za izbor dekana (rukovodioca organizacione jedinice) Univerziteta u Sarajevu – Građevinski fakultet za mandatni period 2022-2026 godine

Građevinski fakultet

Na osnovu člana 135. stav (3) i člana 137. stav (1) i (2) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21), člana 104. stav (2), člana 107. stav (1), člana 110. i člana 111. stav (1), (2) i (3) Statuta Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-1093-3-1/18 od 28. 11. 2018. godine, Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu – Građevinski fakultet, broj: 02-01-825/22 od 16. 5. 2022. godine, Vijeće Univerziteta u Sarajevu – Građevinski fakultet objavljuje

 

JAVNI KONKURS

za izbor dekana (rukovodioca organizacione jedinice)

Univerziteta u Sarajevu – Građevinski fakultet

za mandatni period 2022-2026 godine