Ured za podršku studentima UNSA realizira Program obuke za studente u okviru projekta "Visoko obrazovanje-obrazovanje za sve"

UPS

UPS

Ured za podršku studentima Univerziteta u Sarajevu realizira Program obuke za studente u okviru projekta Visoko obrazovanje-obrazovanje za sve (VOzaSVE/HE4ALL) koji je finansiran od strane UNICEF-a.

UPS

S obzirom da su još uvijek na snazi mjere uzrokovane korona virusom, donesena je odluka da se obuka za studente, koja je trebala biti realizirana krajem marta, ponudi studentima online putem.

U petak, 22.05.2020. godine sa početkom u  12:00 sati realizirana je prva od dvije poludnevne radionice. Realizirana radionica je bila o temi Jačanje samopouzdanja, a prisutnim studentima su ponuđena saznanja o tehnikama rješavanja problema i donošenja odluka, a realizirane su i vježbe kako bi studenti stekli vještine samosvijesti i samosuosjećanja i postavljanja zdravih granica u odnosim. Realizatorica radionice je bila Melisa Koradžija iz partnerske organizacije Krila Nade.

Melisa Koradžija je podijelila svoje zadovoljstvo zbog rada s mladim ljudima. Istakla je da je tokom obuke i sama puno naučila te se nada da će studentima naučeno biti od koristi u praksi i da su za sebe ponijeli nešto primjenjivo. Raduje se novom susretu i poziva sve zainteresovane studente da se prijave na drugu radionicu.

Pozivaju se studenti na drugu radionicu, ovog puta, o temi Komunikacija (asertivnost-konstruktivna komunikacija, nenasilna komunikacija, primanje i upućivanje informacija, javni nastup i aktivno slušanje) koja će se održati u subotu 30.05.2020. godine sa početkom u 12:00 sati. Pristupni podaci za radionicu će biti poslani svim prijavljenim studentima u subotu ujutru prije početka realizacije radionice.

Studenti se prijavljuju za prisustvo na radionici na email: nedmina.ademovic@unsa.ba.

Dobrodošli!

UPS