Odbrana doktorske disertacije kandidata MR. ZLATANA HRNČIĆA

1

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
VIJEĆE FAKULTETA

 

 

O G L A S


Odbrana doktorske disertacije kandidata MR. ZLATANA HRNČIĆA  pod naslovom: „NASILJE NAD TRUDNICAMA – INSTITUCIONALNI OKVIR I KULTURA RAĐANJA U BOSNI I HERCEGOVINI“ održat će se u četvrtak, 21.01.2021. godine u 11:00 sati na Fakultetu političkih nauka Sarajevo.

    

Služba za doktorske studije