Obavještenje o odbrani doktorske disertacije mr. Alme Mizdrak

Fakultet zdravstvenih studija

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Sarajevo, 12.06.2024. godine
 

OBAVJEŠTENJE O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE

 

U srijedu 26.06.2024. godine na Univerzitetu u Sarajevu – Fakultetu zdravstvenih studija će se održati odbrana Doktorske disertacije.

• Mr. Alma Mizdrak,  branit će Doktorsku disertaciju pod naslovom:

Procjena i percepcija rizika zdravstvenih profesionalaca u doba pandemije COVID-19

sa početkom u 15.00 sati

Odbrana će se održati na Univerzitetu u Sarajevu - Građevinskom fakultetu (učionica br.8), ulica Patriotske lige br. 30.

 

 

Prodekan za naučnoistraživački rad

Prof. dr. Amra Mačak Hažiomerović