Obavještenje o odbrani doktorske disertacije kandidata Zlatana Hadžića, MA

Fakultet političkih nauka

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

VIJEĆE FAKULTETA

 

O G L A S

 

Odbrana doktorske disertacije kandidata ZLATANA HADŽIĆA, MA  podnaslovom:„IZRAELSKO-PALESTINSKI KONFLIKT U KONTEKSTU (GEO)POLITIKE EMOCIJA“ održatćese u utorak, 18.01.2022. godineu 13:00 sati na Fakultetu političkih nauka Sarajevo.

 

Služba za doktorske studije