Građevinski fakultet

Javni oglas za prikupljanje ponuda za izdavanje u zakup poslovnog prostora

Građevinski fakultet

Na osnovu Odluke Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu br. 02-3-12/20 od 23.01.2020. godine i člana 7. Pravilnika o zakupu prostora na Univerzitetu u Sarajevu, Građevinski fakultet u Univerziteta u Sarajevu objavljuje

J A V N I   O G L A S
za prikupljanje ponuda za izdavanje u zakup poslovnog prostora