Novosti i događaji

Događaji

18
Jul
Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne 8, Kampus Univerziteta u Sarajevu
18
Jul
12
Jul
Odsjek za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
28
Jun
Centar za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu (Kampus UNSA, Zmaja od Bosne 8)
26
Jun
Rektorat Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II, Sarajevo
21
Jun
Narodno pozorište sarajevo, Obala kulina bana 9, Sarajevo
18
Jun
Fakultet za upravu, Igmanska 40A, Vogošća