Regionalna debata: Šta da nova ljevica Balkana radi s prošlošću

Regionalna debata: Šta da nova ljevica Balkana radi s prošlošću
Datum događaja
15
Nov
Mjesto događaja
Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Skenderija 72, Sarajevo

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu će u četvrtak 15. 11. 2018. godine od 17:00 sati biti domaćin regionalne debate „Šta da nova ljevica Balkana radi s prošlošću“ u organizaciji Univerziteta u Barceloni.

Historijski revizionizam hara regionom i hrani savremenu desnicu, dok se antifašizam ispoljava tek u komemorativnim svečanostima, prigodnoj ikonografiji i parolama. Novija prošlost, iz 1990-ih, siguran je poligon desničarskih snaga i ljevica na njemu najčešće intervenira tek u strogo kontroliranom maniru građanske opozicije. Stara, stranačka ljevica u najboljem slučaju je defanzivna – u najgorem je saučesnik desnice. Nova ljevica, najčešće vaninstitucionalna, vodi fragmentirane bitke direktnim akcijama i propagandnim sredstvima, ali ne nazire se razrađena i konsolidirana strategija, pa ni otvorena debata o tome da li radikalna ljevica uopće treba da se bavi prošlošću.

S tim u vezi, o ulozi nove ljevice priliku da govore imat će mlađe političke snage, većinom van akademskih krugova, sa terena političkog rada i borbe:
•    Marko Kostanić, regionalni portal BILTEN, Zagreb
•    Aneta Lalićić, Srpsko narodno vijeće, Zagreb
•    Duško Malešević, aktivista, Gradiška
•    Damir Nikšić, aktivista i zastupnik u Kantonalnoj skupštini, Sarajevo
•    Filip Šaćirović, Marksistička organizacija Crveni

Moderira: Svjelana Nedimović, Univerzitet u Barceloni/HERA, Sarajevo
Kritički osvrt: prof. dr. Nerzuk Ćurak, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu

Debata se realizira uz podršku programa Horizon 2020 Evropske unije i fonda Humanities in the European Research Area (HERA).