Online promocija knjige „Alexander tehnika u akordeonizmu“ autorice dr. Belme Šarančić

Muzička akademija
Datum događaja
13
Nov

Koncertna sezona Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu u novembru priredila je nekoliko sadržajno bogatih muzičkih događaja, koji za cilj imaju sarajevskoj javnosti ponuditi kvalitetan muzički doživljaj. Jedan od njih je promocija knjige „Alexander tehnika u akordeonizmu“ autorice profesorice dr. Belme Šarančić, koja se zbog trenutne epidemiološke situacije prebacuje na paralelni online program sezone, što ujedno predstavlja prvu online promociju knjige na Muzičkoj akademiji UNSA.  
 
Knjiga „Alexander tehnika u akordeonizmu“ rezultat je doktorskog istraživanja provedenog 2014. godine, proisteklog iz ličnog iskustva autorice i doktorske disertacije odbranjene na Muzičkoj akademiji UNSA 2015. godine. Razlog za objavljivanje knjige u prvom redu bilo je htijenje autorice dr. Šarančić za doprinosom u sagledavanju realne slike odnosa prema psihofizičkom aspektu muzičkog izvođenja. Kao glavnu intenciju za objavljivanje knjige autorica ističe „osvještavanje muzičke zajednice i podsticanje muzičara na svjestan i savjestan rad na onom što stoji 'iza' kompozicije i 'iza' koncerta, proširivanje horizonta muzičarevog gledišta sa partiture na njega samog, zaustavljanje muzičara u nesvjesnom, kontinuiranom beskonačnom procesu hoda od jednog do drugog djela, koncerta, takmičenja, te upućivanje u principe i sredstva upotrebe sebe, a sve u cilju dosezanja sopstvenog iskonskog maksimuma.“
 
S obzirom na to da je riječ o promociji umjetničkoistraživačke knjige, sama promocija će biti koncipirana kao koncertna promocija u kojoj će se naratorski i umjetnički prikazati predmetnost knjige. Naratorski segment će se sastojati iz obraćanja promotora: prof. dr. Senada Kazića (MAS UNSA), prof. mr. Corrada Rojca (Conservatorio di Musica „Giuseppe Tartini“, Trst) i prof. mr. Boruta Zagoranskog (Univerzitet u Ljubljani, Akademija za glazbu, Ljubljana), kao i govora same autorice. Umjetnički dio promocije će izvesti autorica knjige kojoj će se u završnici pridružiti i studenti Akademije scenskih umjetnosti, Hana Zrno i Harun Ćehović. Sam koncept umjetničkog dijela provest će gledaoce kroz komparaciju interpretacijskih i umjetničkih zahtjeva klasične i savremene akordeonističke literature.
 
Link promocije bit će distribuiran putem Youtube kanala Koncertne sezone MAS i njenih društvenih medija u petak 13. novembra u 19:00 sati, što će ovu online promociju učiniti dostupnom najširoj publici.

Plakat