Biblioteka UNSA u saradnji sa kompanijom EBSCO Information Services organizira dva webinara

Biblioteka UNSA u saradnji sa kompanijom EBSCO Information Services organizira dva webinara
Datum događaja
06
Dec

Biblioteka Univerziteta u Sarajevu u saradnji sa kompanijom EBSCO Information Services organizirat će dva webinara 6. decembra 2021. godine.

Webinari su namijenjeni studentima, nastavnom osoblju i bibliotekarima. Nakon webinara učesnici će znati pretraživati EBSCO baze, citirati članak, slati članke e-mailom, sačuvati članke na Google Drive nalogu, izvesti metapodatke u softvere kao što je Zotero ili Mendeley, preuzeti e-knjige i sačuvati poglavlje određene knjige na lokalni uređaj.

Webinar je na engleskom jeziku.

EBSCO je agregatna platforma istraživačkih baza podataka, naučnih časopisa, magazina i elektronskih knjiga. Na platformi su dostupne EBSCO baze podataka kao i baze drugih izdavača. Platforma uključuje bibliografske baze i baze podataka s cjelovitim tekstom. Univerzitet u Sarajevu je omogućio pristup određenim bazama podataka kojima korisnici pristupaju preko statičnih IP adresa organizacionih jedinica ili korištenjem korisničkog imena i šifre.

Pristupni podaci:

6. decembar 2021, 10:00-11:00 (webinar za studente):

Launch Meeting - Zoom

6. decembar2021, 12:00-13:00 (webinar za nastavno osoblje i bibliotekare)

Launch Meeting - Zoom