Univerzitet u Trnavi

Originalni naziv: Univerziteta Mateja Bela

Država: Slovačka
Grad: Trnava

Link: https://www.truni.sk/en

Datum potpisivanja: 15.06.2012. godine
Trajanje sporazuma: na neodređeno vrijeme

Kontakt: international@truni.sk 

Telefon: +421 33 5939 111

Sporazum obuhvata: sva studijska područja oba univerziteta

Ranking: Webometrics