Univerzitet u Milanu Bicocca

Originalni naziv: Universita' Degli Studi Di Milano Bicocca
Država: Italija
Grad: Milano

Link: https://en.unimib.it/

Datum potpisivanja:

  • prvi sporazum je potpisan 21.12.2009. godine
  • drugi sporazum je potpisan 11.02.2015. godine
  • treći sporazum je potpisan 27.04.2021. godine

Trajanje sporazuma: 

  • prvi sporazum je trajao 5 godina (do 21.12.2014.)
  • drugi sporazum je trajao 5 godina (do 11.02.2020.)
  • treći sporazum traje 5 godina (do 27.04.2026.)

Sporazum obuhvata: naučnu i obrazovnu saradnju i razmjenu studenata i osoblja u okviru organizovanja ljetne škole na UNSA, Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Univerziteta u Milanu Bicocca

Kontakt: summerschool@unimib.it 
Telefon: +39 02 6448 1

Ranking: Webometrics