Univerzitet u Barseloni

Originalni naziv: Universitat de Barcelona
Država: Španija
Grad: Barcelona

Link: https://www.ub.edu/web/portal/en/

Datum potpisivanja: sporazum je potpisan 21.04.1994. godine na period od 4 + 3 godine, a zatim je ponovo potpisan 2020. godine
Trajanje sporazuma: do 23.12.2024. godine
Sporazum obuhvata: međunarodna saradnja na svim dostupnim studijskim poljima

Kontakt: https://www.ub.edu/web/ub/en/menu_peu/contacte/contacte.html
Telefon: +34 934 021 100