Univerzitet Tuscia

Država: Italija

Grad: Viterbo

Ime Univerziteta:  Univerzitet Tuscia

Sporazum o obrazovnoj i naučnoj razmjeni između Univerziteta Tuscia

i Univerziteta u Sarajevu

Datum potpisivanja:

24/05/2015- Univerzitet Tuscia

04/05/2015- Univerzitet u Sarajevu

Trajanje sporazuma:

Do 2020 godine, nakon čega se obnavlja za narednih pet godina.

Kontakt:

+39 0761 3571

webometrics: world ranking 1432  ; country rank 53

ažurirano 12.06.2019