Univerzitet Tuscia

Originalni naziv: Università degli Studi della Tuscia
Država: Italija
Grad: Vitebro

Link: http://www.unitus.it/

Datum potpisivanja: 04.05.2015. godine
Trajanje sporazuma: 04.05.2025. godine
Sporazum obuhvata: naučnu i obrazovnu saradnju i razmjenu studenata i osoblja na studijskim područjima "šumarstvo" i "poljoprivreda" na oba univerziteta

Kontakt: carlocontardo@unitus.it
Telefon: +39 0761 3571

Ranking: Webometrics