Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Originalni naziv: Sveučilište "Jurja Dobrile" u Puli
Država: Hrvatska
Grad: Pula

Link: https://www.unipu.hr/

Datum potpisivanja: 14.07.2017. godine
Trajanje sporazuma: 14.07.2022. godine
Sporazum obuhvata: naučnu i obrazovnu saradnju i razmjenu studenata i osoblja na svim studijskim područjima na oba univerziteta

Kontakt: international.office@unipu.hr
Telefon: +38552377000

Ranking: Webometrics