Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Država: Hrvatska

Grad: Pula

Ime Univerziteta: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli 

Sporazum o saradnji  između  Univerziteta  u Sarajevu  i Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

Datum potpisivanja:

14/07/2017

Trajanje sporazuma:

Do 24.07.2022.

Kontakt osoba:

Ured za međunarodne odnose

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Zagrebačka 30
HR 52100 Pula Hrvatska

international.office@unipu.hr

webometrics: world ranking 2408; country rank 1

ažurirano: 20.02.2019.