Projekat

GEOBIZ - Business driven problem-based learning for academic excellence in geoinformatics

GEOBIZ
Vrijeme trajanja projekta
-
Opis projekta

GEOBIZ koordinator:

 • Sveučilište u Zagrebu

Partneri projekta GEOBIZ:

 • Katolički univerzitet u Leuvenu 
 • Sveučilište u Splitu 
 • Univerzitet primijenjenih znanosti u Bohumu 
 • Univerzitet u Beogradu
 • Univerzitet u Novom Sadu 
 • Gilab Ltd Belgrade
 • Politehnički univerzitet u Tirani
 • Univerzitet u Tirani 
 • Land & Co Ltd Tirana 
 • Univerzitet u Banja Luci
 • Univerzitet u Sarajevu 
 • Gauss Ltd Tuzla 
 • Univerzitet “Hasan Prishtina” u Prištini 
 • Univerzitet za poslovanje i tehnologiju
 • Tehnički univerzitet u Moldaviji 
 • Državni univerzitet u Tiraspolu 
 • Univerzitet Crne Gore 

Pridruženi partneri:

 • Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Federacije Bosne i Hercegovine 
 • Uprava za nekretnine Crne Gore
 • Agencija za zemljišne odnose i katastar Republike Moldavije
 • Državna uprava za geoprostorne informacije
 • Agencija za katastar na Kosovu

Ciljevi projekta
Glavni cilj projekta GEOBIZ je jačanje kapaciteta akademskih institucija radi boljeg odgovora na zahtjeve rastuće industrije geoinformatike u partnerskim zemljama uključenim u projekat, s usredotočenošću na sljedeće faktore: 

 • uspostavljanje novih i inovativnih oblika poslovno-akademske saradnje za podršku međudjelovanju u procesima podučavanja/učenja na području geoinformatike,
 • uspostavljanje poslovno-akademske platforme za podršku izvrsnosti u geoinformatici,
 • razvoj inovativnih programa za osposobljavanje nastavnika, praktičnih metodologija podučavanja/učenja i sadržaja geoinformatičkih kolegija utemeljenih na tehnologiji, uzimajući u obzir potrebe poslovanja na području geoinformatike,
 • uključivanje najmodernijih tehnika u proces podučavanja tehnološki usmjerenih kolegija iz područja geoinformatike.

GEOBIZ očekivani rezultati
Aktivnosti planirane na projektu i očekivani rezultati za ciljane skupine su:

 • Studenti visokog obrazovanja - implementirat će se savremeni kolegiji iz područja geoinformatike, osmišljeni na temelju stvarnih poslovnih problema,
 • Nastavnici u području visokog obrazovanja - više od 50 nastavnika, proći će naprednu obuku i edukaciju iz određenih tema geoinformatike. Nabavljena oprema nastavnicima će omogućiti provođenje izrađenih tečajeva,
 • Visokoobrazovne ustanove koje pružaju geoinformatičke (i srodne) studijske programe - ojačat će svoje unutarnje kapacitete i povećati interes za upisom budućih studenata zainteresiranih za geoinformatiku i srodne studijske programe,
 • Geoinformatičke kompanije - poboljšat će saradnju s akademskim sektorom i utjecati na izradu nastavnog programa visokoobrazovnih ustanova,
 • Geoinformatičari i srodni stručnjaci - dvosmjerna komunikacija, koju podržavaju državne i javne institucije, poticat će rast geoinformatike i srodnih područja,
 • Državna tijela, javna uprava i agencije - omogućit će isporuku geoinformatičkih proizvoda i usluga većeg kvaliteta za društvo.

Više informacija o projektu GEOBIZ: 
http://geobiz.eu/ 
https://www.facebook.com/watch/geobizproject/
https://twitter.com/GEOBIZproject
https://www.researchgate.net/project/GEOBIZ-Project-ERASMUS-KA2-Capacity-Building-in-Higer-Education
https://www.linkedin.com/in/geobiz-project-75bb561a8/?originalSubdomain=hr

GEOBIZ

Foto: „Kick off“ sastanak na Sveučilištu u Zagrebu, februar 2020.

Više fotografija na: http://geobiz.eu/news2/ 

Video: https://www.facebook.com/geobizproject/videos/520873055502909