Projekat

Bosnia and Herzegovina, the Constitution and EU Accession. An Academic Platform for Discussing the Options

Bosnia and Herzegovina, the Constitution and EU Accession. An Academic Platform for Discussing the Options
Vrijeme trajanja projekta
-
Opis projekta

Pravni fakultet

Univerzitet u Sarajevu

 

Koordinator projeka:

Univerziteta Milano-Bicocca Republika Italia.

 

Članovi konzorcija (partneri):

- University of Trento- UNITN;

- EURAC Research – Institute for Comparative Federalism Bolzano/Bozen;

- Osservatorio Balcani Caucaso TransEuropa - OBCT;

- Univerzitet u Sarajevu;

- Univerzitet u Istočnom Sarajevu;

- Univerzitet u Banjaluci;

- Sveučilište u Mostaru.

 

Voditelja projekta:Prof. dr. Lejla Balić i doc. dr. Damir Banović

 

Opis projekta

Projekat “Bosnia and Herzegovina, the Constitution and EU Accession. An Academic Platform for Discussing the Options” realizuje se u okviru Central European Initiative (Know-how Exchange Programme). Nosilac Projekta je University of Milano-Bicocca, a partneri EURAC Research - Institute for Comparative Federalism, Bolzano/Bozen Osservatorio Balcani Caucaso TransEuropa – OBCT, EURAC Research - Institute for Comparative Federalism u  Bolzano/Bozen, Universita Dgli Studi di Trento – School of International Studies, Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Sveučilište u Mostaru i Univerzitet u Banjoj Luci. Ispred Univerziteta u Sarajevu kao članovi Koordinacijskog odbora i voditelji projekta imenovani su prof.dr. Lejla Balić i doc.dr.Damir Banović sa Pravnog fakulteta u Sarajevu. 

Okosnica programa je razmjena akademskog znanja kroz održavanje serije akademskih radionica (Banja Luka, Mostar i Istočno Sarajevo)  i završne konferencije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu planirane za februar 2023. godine.

Osnovni cilj projekta je istražiti i analizirati različite modele potrebnih ustavnih promjena koje je neophodno poduzeti u procesu pristupanja Bosne i Hercegovine EU. Očekuje se da se kroz  realizaciju navedenih  aktivnosti uspostavi  naučna mreža koja će kroz akademsku ekspertizu kritički pratiti političku i javnu debatu o temeljnim ustavnim pitanjima. Rezultati do kojih se dođe biće dostupni široj javnosti putem web stranice OBCT TransEuropa  (na bosanskom/srpskom/hrvatskom, engleskom i italijanskom jeziku)  kao i putem akademskih publikacija. Temeljni fokus akademske ekspertize  su pitanja identiteta, te institucionalno -teritorijalna organizacija i političko predstavljanje u BiH.

Link: https://www.balcanicaucaso.org/eng/Progetti/Bosnia-and-Herzegovina-the-Constitution-and-EU-Accession