Zaključak Vlade Kantona Sarajevo

Vlada Kantona Sarajevo

Vlada Kantona Sarajevo je na 22. vanrednoj sjednici, održanoj 04. 03. 2021. godine donijela sljedeći

ZAKLJUČAK