VSMF "Mašinac" uspješno realizovao projekat "Ferijalna praksa"

VSMF "Mašinac" uspješno realizovao projekat "Ferijalna praksa"

Na kraju ljetnog semestra akademske 2020/21. godine, Sektor za studentske razmjene i prakse VSMF “Mašinac” započeo je projekat „Ferijalna praksa“ u saradnji sa firmama FabLab Sarajevo, Veritas Automotive d.o.o. i UNIS Ginex d.d.  Ferijalna praksa je bila dogovorena za 21 studenta završnih godina.

Koncept ferijalne prakse bio je privlačan zbog nedostatka prakičnog rada u sklopu studija. Angažman praktikanata bazirao se na analizi i izradi raznih projekata, vrlo često polazivši samo od ideje. Ovaj koncept tjerao ih je u nove sfere inžinjerstva, kojima nisu imali pristup u svojoj akademskoj karijeri. Na test su stavljeni, a nadamo se i poboljšani kako znanje tako i kreativnost, odlučnost, te mogućnot prilagođavanja različitim situacijama, uprkos neiskustvu. Još jedna pozitivna stvar ovog projekta je da su neki studenti dobili podršku od firme prilikom izrade magistarskog rada u akademskoj 2021/22. godini.

 

VSMF "Mašinac" uspješno realizovao projekat "Ferijalna praksa"
VSMF "Mašinac" uspješno realizovao projekat "Ferijalna praksa"