Važni datumi i upute vezane za upis u prvu godinu studija u studijskoj 2021/2022. godini

Upis na Univerzitet u Sarajevu
UNSA

PRVI CIKLUS, INTEGRIRANI I STRUČNI STUDIJ- prvi prijavni rok

·         Objava preliminarnih rang listi 05.07.2021. godine

·         Prigovori kandidata na preliminarnu rang listu 06.07.-08.07.2021

·         Objava konačnih rang listi 13.07.2021. godine

·         Upis kandidata od 14.07-23.07.2021. godine

PRVI CIKLUS, INTEGRIRANI I STRUČNI STUDIJ- drugi prijavni rok

·         Objava preliminarnih rang listi 20.09.2021. godine

·         Prigovori kandidata na preliminarnu rang listu 21.09.-23.09.2021

·         Objava konačnih rang listi 28.09.2021. godine

·         Upis kandidata od 29.09-06.10.2021. godine

DRUGI CIKLUS I SPECIJALISTIČKI

·         Objava preliminarnih rang listi 04.10.2021. godine

·         Prigovori kandidata na preliminarnu rang listu 05.10.-07.10.2021

·         Objava konačnih rang listi 12.10.2021. godine

·         Upis kandidata od 13.10-20.10.2021. godine

 

Raspored održavanja ljekarskih pregleda za upis u prvu godinu studija u studijskoj 2021/2022 godini

Studenti koji ne stignu obaviti pregled u predviđenim terminima, pregled mogu obaviti do 01. 10. 2021.

 

NAZIV ORGANIZACIONE JEDINICE

 

Datumi održavanja pregleda za ljekarska uvjerenja

Akademija likovnih umjetnosti

13.7

Akademija scenskih umjetnosti

13.7

Muzička akademija

13.7

Arhitektonski fakultet

14.7

Šumarski fakultet

14.7

Ekonomski fakultet

15, 16 I 19 .7

Fakultet za saobraćaj i komunikacije

20. i 21.7

Građevinski fakultet

22. i 23.7

Katolički bogoslovni fakultet-(integrirani I i II ciklus)

26.7

Fakultet islamskih nauka

26.7

Medicinski fakultet

27-28.7

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

29-30.7

Fakultet zdravstvenih studija

2-3.8

Elektrotehnički fakultet

4-5.8

Mašinski fakultet

6 I 9.8

Pravni fakultet

10-11.8

Pedagoški fakultet

6-7.9

Prirodno-matematički fakultet

8-10.9

Stomatološki fakultet sa klinikama-(integrirani I i II ciklus)

13-14.9

Farmaceutski fakultet -(integrirani I i II ciklus)

15.9

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet

16-17.9

Veterinarski fakultet-(integrirani I i II ciklus)

20.9

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja

21.9

Filozofski fakultet

22-24.9

Fakultet političkih nauka

27-30.9

 

Procedura online upisa vrši se putem platforme http://upisi.unsa.ba 

ZA SVA TEHNIČKA PITANJA PRILIKOM REGISTRACIJE KANDIDATA NA PLATFORMU ZA ONLINE UPIS MOLIMO KONTAKTIRAJTE UNIVERZITETSKI TELEINFORMATIČKI CENTAR NA TELEFON 033 560 240 ili na mail administracija@utic.unsa.ba.

Za sva specifična pitanja vezana za upis (uslovi i slično) na određeni fakultet/akademiju molimo da kontaktirate fakultet/akademiju direktno. Pregled web stranica i kontakata možete pronaći na linku https://www.unsa.ba/org-jedinica.
 

Izgled uplatnice za upisni materijal