Upiši Akademiju likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu | Obrazovanje umjetnika različitih specijalnosti | Postanite emisari kulture, nosioci kulturnog života!

Akademija likovnih umjetnosti

Zašto odabrati Akademiju likovnih umjetnosti?

Akademija likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu osnovana je 1972. godine kao prva visokoškolska likovno-umjetnička institucija na prostoru Bosne i Hercegovine; a njeno djelovanje obilježeno je kontinuiranim radom i doprinosom u javnoj, obrazovnoj, znanstvenoj i kulturno-umjetničkoj sferi kako na bosanskohercegovačkom, tako i na regionalnom i internacionalnom planu. Kroz kreativno-obrazovni proces prošle su generacije studenata/ica koji su danas priznati umjetnici/ice ne samo u Bosni i Hercegovini, već i na regionalnom i internacionalnom nivou.

Od 1981. godine, Akademija likovnih umjetnosti svoju djelatnost obavlja u renoviranoj i adaptiranoj zgradi bivše evangelističke crkve, izgrađenoj za vrijeme Austro-Ugarske Monarhije 1899. godine u romaničko-bizantijskom stilu po nacrtima arhitekte Karla Paržika. Za vrijeme opsade grada (1992-1995.) Akademija nije prekidala s radom postavši inicijatorom i mjestom brojnih kulturnih i umjetničkih događaja u gradu, a nakon rata istrajno se radilo na obnovi materijalnog stradanja, osnaživanju nastavničkog i saradničkog kadra, povećanju studentske baze i modernizaciji nastavno-umjetničkog procesa.

Akademija likovnih umjetnosti njeguje prisne odnose sa drugim visokoškolskim umjetničkim institucijama u regiji i inostranstvu i svojim studentima nudi mogućnost boravka i studija na nekoj od srodnih institucija.

Šta poslije završetka studija?

Nastava na Akademiji likovnih umjetnosti realizira se po principu njegovanja individualnih afiniteta studenata te poštivanja umjetničke interdisciplinarnosti, vodeći računa o ravnoteži između teoretskog obrazovanja i usvajanja tehničkih odnosno umjetničkih vještina.

Završetkom studija studenti/ce su osposobljeni za rad u prosvjeti, te u oblasti likovnih (slikarstvo, kiparstvo, grafika) i primijenjenih umjetnosti (produkt i grafički dizajn, modni dizajn, fotografija, multimedija, konzervacija, restauracija).

Kontinuirano inovirani planovi i programi koji su usklađeni sa izazovima fleksibilnog tržišta rada omogućavaju studentima sticanje vještina koje će ih adekvatno osnažiti i pripremiti za tržiste rada, posebice u domenu kreativnih industrija koje predstavljaju jednu od najbrže razvijajućih ekonomskih grana u svijetu. Pored mogućeg zaposlenja poput pokretanja obrta po okončanju studija, studenti imaju mogućnost nastavka usavršavanja na II ciklusu studija na ALU Sarajevo kao i na nekoj od priznatih svjetskih umjetničkih škola i akademija.

Koncept studiranja: 4 + 1

Studijski programi:

  • Nastavnički odsjek – sadržajno-integrirani studij – Bakalaureat/Bachelor likovne umjetnosti – edukacija likovnih umjetnosti / Magistar likovnih umjetnosti – edukacije likovnih umjetnosti
  • Odsjek slikarstvo – Bakalaureat/Bachelor likovne umjetnosti – slikarstvo / Magistar likovnih umjetnosti – slikarstvo
  • Odsjek kiparstvo – Bakalaureat/Bachelor likovne umjetnosti – kiparstvo / Magistar likovnih umjetnosti – kiparstvo
  • Odsjek grafika – Bakalaureat/Bachelor likovne umjetnosti – grafika / Magistar likovnih umjetnosti – grafika
  • Odsjek grafički dizajn – Bakalaureat/Bachelor likovne umjetnosti – grafički dizajn / Magistar likovnih umjetnosti – grafički dizajn
  • Odsjek produkt dizajn – Bakalaureat/Bachelor likovne umjetnosti – produkt dizajn / Magistar likovnih umjetnosti – produkt dizajn
  • Fotografija (samo II ciklus studija) – Magistar likovnih umjetnosti – fotografija

Interdisciplinarni studij Konzervacija i restauracija – Bakalaureat/Bachelor konzervacije i restauracije / Magistar konzervacije i restauracije

Koncept studiranja: 3+2

Interdisciplinarni studij Konzervacija i restauracija koncipiran je kao dodiplomski studij u trajanju od tri godine i magistarski specijalistički studij u trajanju od dvije godine. Nastava se realizira na Akademiji likovnih umjetnosti i Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Cilj studija je da u prve tri godine pruži opće teorijsko i praktično znanje u oblasti konzervacije i restauracije, a da se zatim, u naredne dvije godine, studenti usmjere i specijaliziraju u određenoj konzervatorsko-restauratorskoj oblasti.

 

Katedre 

  • Katedra za teoriju i historiju umjetnosti
  • Katedra za fotografiju i multimediju

 

Adresa: Maka Dizdara 3

Telefon: +387 33 210 530

E-mail: alu@alu.unsa.ba

Web: www.alu.unsa.ba

 

Pratite nas i na društvenim mrežama

http://upis.unsa.ba/wp-content/uploads/2022/05/fb.pngALU.Sarajevo

http://upis.unsa.ba/wp-content/uploads/2022/05/ig.pngacademyoffineartssarajevo