Univerzitet u Sarajevu u subotu promovira 5161 diplomanta i magistranta

Univerzitet u Sarajevu u subotu promovira  5161 diplomanta i magistranta

Svečana promocija i dodjela diploma diplomantima i magistrantima Univerziteta u Sarajevu bit će održana u Olimpijskoj dvorani „Juan Antonio Samaranch“ u Sarajevu u subotu 7. decembra 2019. godine sa početkom u 11:00 sati. 

Na svečanosti će prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, prorektori Univerziteta u Sarajevu i dekani fakulteta i akademija promovirati 5161 diplomanta i magistranta Univerziteta u Sarajevu. 

Svim svršenim studentima prvog, drugog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija diplome će biti uručene u Olimpijskoj dvorani „Juan Antonio Samaranch“, a na svečanosti će biti uručena i posebna priznanja Univerziteta u Sarajevu: Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu, Srebrena značka Univerziteta u Sarajevu i Povelja Univerziteta u Sarajevu.

192 najuspješnija studenta prvog i drugog ciklusa studija i integriranog studijskog programa I i II ciklusa, na koje smo izuzetno ponosni, primit će posebna priznanja. 

Priznanje „Zlatna značka“ za 56 studenata:
-    „Zlatna značka“ I ciklus - 37 studenata
-    „Zlatna značka“ II ciklus - 16 studenata
-    „Zlatna značka“ Integrirani studijski programi I i II ciklusa - 3 studenta

Priznanje „Srebrena značka“ za 128 studenata
-    „Srebrena značka“ I ciklus - 81 student
-    „Srebrena značka“ II ciklus - 35 studenata
-    „Srebrena značka“ Integrirani studijski programi I i II ciklusa - 12 studenata

Priznanje „Povelja“ za 8 studenata
-    „Povelja“ I ciklus - 5 studenta
-    „Povelja“ II ciklus - 3 studenta


Najuspješniji studenti prvog ciklusa studija u studijskoj 2018/2019. godini su:

  • Amna Muhamedović, Pravni fakultet, sa prosječnom ocjenom 10,00;
  • Ajdin Palavrić, Prirodno-matematički fakultet, sa prosječnom ocjenom 10,00; 
  • Damir Medunjanin, Prirodno-matematički fakultet, sa prosječnom ocjenom 10,00.

Svečana promocija i dodjela diploma diplomantima i magistrantima Univerziteta u Sarajevu organizira uz podršku medijskih partnera: Televizija Sarajevo, Antena Sarajevo, „Dnevni avaz“ i „Oslobođenje“

Direktan prijenos Svečane promocije i dodjele diploma diplomantima i magistrantima Univerziteta u Sarajevu moći ćete pratiti na Televiziji Sarajevo u subotu 7. decembra 2019. godine sa početkom u 11,00 sati.

70UNSAUniverzitet u Sarajevu ove godine obilježava svoju 70. godišnjicu. Na Dan osnivanja Univerziteta – 2. decembra, ovaj značajni jubilej institucije koja je neodvojivi dio savremenog bosanskohercegovačkog društva i države obilježen je Svečanom sjednicom Senata i promocijom profesora emeritusa Univerziteta u Sarajevu, te Svečanom akademijom upriličenom u Narodnom pozorištu.

Obilježavanje se nastavlja Svečanom promocijom i dodjelom diploma diplomantima i magistrantima Univerziteta u Sarajevu, a slijede Promocija doktora nauka/umjetnosti Univerziteta u Sarajevu – 19. decembra 2019. godine u 13:00 sati (Narodno pozorište Sarajevo) i Gala koncert Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu – 19. decembra 2019. godine u 19:00 sati (Narodno pozorište Sarajevo).