Univerzitet u Sarajevu promovirao 54 doktora nauka

Rektor prof. dr. Rifat Škrijelj, prorektori i dekani fakultetâ promovirali su 54 doktora nauka
Univerzitet u Sarajevu promovirao 54 doktora nauka

Svečana promocija doktora nauka Univerziteta u Sarajevu upriličena je u četvrtak 20. decembra 2018. godine u Narodnom pozorištu Sarajevo. 

Prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, prorektori Univerziteta u Sarajevu i dekani fakultetâ promovirali su 54 kandidata i kandidatkinje na čast doktora nauka iz oblasti koje pripadaju grupacijama humanističkih, društvenih, medicinskih, prirodno-matematičkih i biotehničkih nauka kao i Grupaciji tehničkih nauka. U proteklih sedam decenija Univerzitet u Sarajevu je promovirao više od 166 hiljada diplomanata, više od 18 hiljada magistranata i oko 3500 doktora nauka i umjetnosti.

„Svjedoci smo da se svijet i naše okruženje ubrzano mijenjaju noseći sa sobom ogromne mogućnosti, ali i rizike. Kompetencije ljudi su te koje su bitnije od njihovog porijekla, etničke, vjerske, rasne, spolne i socijalne pripadnosti“, naglasio je rektor prof. dr. Rifat Škrijelj, te istakao da doktori nauka kao intelektualna elita imaju posebnu ulogu u procesu kreiranja budućnosti, jer predstavljaju istinsku stvarnost i potrebu 21. vijeka, te temelj kompetencije svake nacije i države. Također je naglasio da stjecanje akademskog zvanja doktora nauka predstavlja ključnu prekretnicu na životnom putu svakog člana akademske zajednice, jer ovim činom postaje se samostalni istraživač, tj. stječe se pravo na samostalno oblikovanje vlastitih istraživanja. 
Uputivši čestitke doktorantima na dosadašnjim uspjesima koji su ujedno uspjesi i Univerziteta u Sarajevu, rektor Škrijelj je izrazio želju da nova znanja i umijeća primijene na opću dobrobit svoje zajednice i čovječanstva u cjelini.

Stremeći ka društvu znanja, Univerzitet u Sarajevu je promovirao: sedam kandidata na čast doktora tehničkih nauka, po pet kandidata na čast doktora ekonomskih i farmaceutskih nauka, četiri kandidata na čast doktora pravnih nauka, po tri kandidata na čast doktora političkih, sigurnosnih, historijskih, poljoprivrednih, hemijskih i bioloških nauka, po dva kandidata na čast doktora prehrambeno-tehnoloških, biotehničkih, veterinarskih i upravnih  nauka, te po jednog kandidata na čast doktora medicinskih, socioloških, komunikoloških, kriminoloških, zdravstvenih, lingvističkih i psiholoških nauka.

U ime promoviranih doktora nauka Univerziteta u Sarajevu obratio se dr. Emir Vajzović, doktor političkih nauka, te naveo: „Neupućeni bi rekli da odbrana doktorske disertacije znači kraj jednoga izazovnog i osebujnog puta. Međutim, ovo je, zapravo, samo početak. Početak još ozbiljnije naučne i društvene angažiranosti. Trebamo nametnuti novu, logičniju paradigmu da akademska zajednica bude prirodni i obavezni partner donosiocima odluka u svim oblastima. Samo društvo zasnovano na znanju ali i naučnoistraživačkom radu može očekivati dugoročni i održiv napredak.“

Umjetnički dio programa uveličao je hor Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu koji je izveo akademsku himnu „Gaudeamus“, te muzička numera kompozitora Martina Josea Rodrigueza Perisa: Koncert za četiri flaute, u izvedbi Ariane Piknjač, Petre Tokić, Marijane Čuture i Sonje Međugorac, klasa: van. prof. Sakib Lačević, as. Mirna Mlikota-Dizdarerić, MA. 
 

Univerzitet u Sarajevu promovirao 54 doktora nauka
Univerzitet u Sarajevu promovirao 54 doktora nauka
Univerzitet u Sarajevu promovirao 54 doktora nauka
Univerzitet u Sarajevu promovirao 54 doktora nauka
Univerzitet u Sarajevu promovirao 54 doktora nauka
Univerzitet u Sarajevu promovirao 54 doktora nauka
Univerzitet u Sarajevu promovirao 54 doktora nauka
Univerzitet u Sarajevu promovirao 54 doktora nauka
Univerzitet u Sarajevu promovirao 54 doktora nauka
Univerzitet u Sarajevu promovirao 54 doktora nauka
Univerzitet u Sarajevu promovirao 54 doktora nauka
Univerzitet u Sarajevu promovirao 54 doktora nauka
Univerzitet u Sarajevu promovirao 54 doktora nauka
Univerzitet u Sarajevu promovirao 54 doktora nauka
Univerzitet u Sarajevu promovirao 54 doktora nauka
Univerzitet u Sarajevu promovirao 54 doktora nauka
Univerzitet u Sarajevu promovirao 54 doktora nauka
Univerzitet u Sarajevu promovirao 54 doktora nauka
Univerzitet u Sarajevu promovirao 54 doktora nauka
Univerzitet u Sarajevu promovirao 54 doktora nauka
Univerzitet u Sarajevu promovirao 54 doktora nauka
Univerzitet u Sarajevu promovirao 54 doktora nauka
Univerzitet u Sarajevu promovirao 54 doktora nauka
Univerzitet u Sarajevu promovirao 54 doktora nauka
Univerzitet u Sarajevu promovirao 54 doktora nauka
Univerzitet u Sarajevu promovirao 54 doktora nauka
Univerzitet u Sarajevu promovirao 54 doktora nauka
Univerzitet u Sarajevu promovirao 54 doktora nauka
Univerzitet u Sarajevu promovirao 54 doktora nauka
Univerzitet u Sarajevu promovirao 54 doktora nauka
Univerzitet u Sarajevu promovirao 54 doktora nauka
Univerzitet u Sarajevu promovirao 54 doktora nauka
Univerzitet u Sarajevu promovirao 54 doktora nauka
Univerzitet u Sarajevu promovirao 54 doktora nauka
Univerzitet u Sarajevu promovirao 54 doktora nauka
Univerzitet u Sarajevu promovirao 54 doktora nauka
Univerzitet u Sarajevu promovirao 54 doktora nauka
Univerzitet u Sarajevu promovirao 54 doktora nauka
Univerzitet u Sarajevu promovirao 54 doktora nauka
Univerzitet u Sarajevu promovirao 54 doktora nauka
Univerzitet u Sarajevu promovirao 54 doktora nauka
Univerzitet u Sarajevu promovirao 54 doktora nauka
Univerzitet u Sarajevu promovirao 54 doktora nauka
Univerzitet u Sarajevu promovirao 54 doktora nauka
Univerzitet u Sarajevu promovirao 54 doktora nauka
Univerzitet u Sarajevu promovirao 54 doktora nauka
Univerzitet u Sarajevu promovirao 54 doktora nauka
Univerzitet u Sarajevu promovirao 54 doktora nauka
Univerzitet u Sarajevu promovirao 54 doktora nauka
Univerzitet u Sarajevu promovirao 54 doktora nauka