Univerzitet u Sarajevu - Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije ugostio poznatog profesora iz Južne Afrike

Univerzitet u Sarajevu - Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije ugostio poznatog profesora iz Južne Afrike

Univerzitet u Sarajevu - Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije je imao čast ugostiti profesora Deona Erasmusa sa Univerziteta Nelson Mandela. Profesor Erasmus je poznat po svom bogatom akademskom i profesionalnom iskustvu u oblasti krivičnog pravosuđa, kriminologije i sigurnosti. Diplomirao je s visokim priznanjem B Juris i LLB na Univerzitetu Port Elizabeth, a doktorirao na Univerzitetu Free State s disertacijom koja se fokusirala na pojednostavljenje južnoafričkog krivičnog suđenja kroz psiholingvistički pristup.

Profesor Erasmus je 1987. godine postao advokat Višeg suda Južne Afrike, te je služio kao državni advokat u DPP Grahamstown i Port Elizabeth. Od višeg predavača, napredovao je do profesora i šefa Odjeljenja za krivično i procesno pravo na Univerzitetu Nelson Mandela.

Tokom svoje posjete, profesor Erasmus je podijelio neprocjenjiva saznanja iz svog opsežnog istraživanja i praktičnog iskustva. Naš dekan, prof. dr Jasmin Ahić, prodekanesa za međunarodnu saradnju, prof. dr Marija Lučić Ćatić, i viši asistent dr. Mirza Buljubašić, sudjelovali su u bogatim diskusijama o sličnostima i razlikama u sistemima krivičnog pravosuđa Južne Afrike i Bosne.

Ova posjeta je bila izuzetno prosvjetljujuća za naš Fakultet i profesora Erasmusa. Radujemo se budućim mogućnostima saradnje s njim i Univerzitetom Nelson Mandela.

Zahvaljujemo se profesoru Erasmus na posjeti i na podijeljenom znanju!

Univerzitet u Sarajevu - Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije ugostio poznatog profesora iz Južne Afrike
Univerzitet u Sarajevu - Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije ugostio poznatog profesora iz Južne Afrike