Studijska posjeta Berlinu u okviru Erasmus+ projekta Western Balkan Urban Agriculture Intiative – BUGI

Studijska posjeta Berlinu u okviru Erasmus+ projekta Western Balkan Urban Agriculture Intiative – BUGI

Od 28. oktobra do 1. novembra 2019. godine nastavno osoblje Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu boravilo je u Berlinu povodom studijske posjete koja je sastavni dio Erasmus+ projekta Western Balkan Urban Agriculture Intiative – BUGI. U sklopu posjete osoblje je imalo priliku boraviti na farmi koja se bavi proizvodnjom začinskog bilja u sistemu akvaponike. Riječ je o ECF Farm te firmi Mint Engineering koja se bavi savremenim sistemima uzgoja mikroalgi. Tokom ove posjete uposlenici su također prisustvovali predavanju dr. Beatrice Walthall, koja je članica Berlinskog vijeća za hranu (Food Councile Berlin), te su posjetili nekoliko vrtova koji su primjer urbane poljoprivrede u Berlinu (Prinzessinnengarten).

Studijska posjeta Berlinu u okviru Erasmus+ projekta Western Balkan Urban Agriculture Intiative – BUGI
Studijska posjeta Berlinu u okviru Erasmus+ projekta Western Balkan Urban Agriculture Intiative – BUGI
Studijska posjeta Berlinu u okviru Erasmus+ projekta Western Balkan Urban Agriculture Intiative – BUGI
Studijska posjeta Berlinu u okviru Erasmus+ projekta Western Balkan Urban Agriculture Intiative – BUGI
Studijska posjeta Berlinu u okviru Erasmus+ projekta Western Balkan Urban Agriculture Intiative – BUGI
Studijska posjeta Berlinu u okviru Erasmus+ projekta Western Balkan Urban Agriculture Intiative – BUGI
Studijska posjeta Berlinu u okviru Erasmus+ projekta Western Balkan Urban Agriculture Intiative – BUGI