Studenti Smjera za harmoniku MAS osvojili tri prve nagrade na 11. međunarodnom festivalu „Muzičko proljeće“

Muzička akademija

Studenti Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu Iris Granulo (II godina), Safet Tahirović (II godina) i Mihael Baškarad (I godina), u klasi prof. dr. Belme Šarančić, učestvovali su na 11. međunarodnom festivalu „Muzičko proljeće“, Srbija, održanom online od 28. do 30. 5. 2021. Sve troje su nastupili u akademskoj kategoriji i osvojili tri prve nagrade.