Rektori javnih univerziteta raspravljali o stanju visokog obrazovanja u BiH

Rektori javnih univerziteta raspravljali o stanju visokog obrazovanja u BiH

Rektori javnih univerziteta koji čine Rektorsku konferenciju/Rektorski zbor BiH 12. februara 2020. godine su u Mostaru povodom obilježavanja svečane akademije Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru raspravljali o stanju visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini i brojnim problemima s kojima se susreću ove javne ustanove.

Rektorska konferencija/Rektorski zbor BiH uputit će pismo premijeru Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i njegovim pomoćnicima i direktoru Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine u kojem traže razgovore koji proizlaze iz nadležnosti ovih institucija, a koje se odnose na rad javnih univerziteta.

Također, Rektorska konferencija/Rektorski zbor BiH na temelju zaključka Rektorske konferencije/Rektorskog zbora uputit će dopis Parlamentarnoj skupštini BiH sa zahtjevom o pokretanju procedure izmjene Okvirnog zakona o visokom obrazovanju BiH. Rektori javnih univerziteta raspravljali su i druga pitanja iz svoje nadležnosti.

Izvor: Sveučilište u Mostaru