Promovirana monografija „Procjena stanja prirode i upravljanja prirodnim resursima u Bosni i Hercegovini“ | BiH jedina zemlja u regiji koja je uradila procjenu stanja prirode

Promovirana monografija „Procjena stanja prirode i upravljanja prirodnim resursima u Bosni i Hercegovini“ | BiH jedina zemlja u regiji koja je uradila procjenu stanja prirode

Univerzitet u Sarajevu je danas u svečanoj sali Rektorata upriličio promociju monografije  „Procjena stanja prirode i upravljanja prirodnim resursima u Bosni i Hercegovini“ i svečanu primopredaju njenog Sažetka za donosioce odluka Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, kao ključnoj tački za biodiverzitet u Bosni i Hercegovini.

Monografija je rezultat četvorogodišnjeg rada grupe od 105 naučnih radnika iz cijele Bosne i Hercegovine, koji su analizirali društveno značajne naučne informacije i  tradicionalno znanje o prirodi i prirodnim resursima u BiH.

Ovaj značajni  projekat, koji su koordinirali UNEP-WCMC, UNDP i UNESCO, ima za cilj uspostavu validne i kontinuirane naučno-tehničke podrške procesu donošenja odluka za održivi razvoj i očuvanje prirodnih resursa u Bosni i Hercegovini.

Prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu svečano je uručio dokument Sažetak za donosioce odluka pomoćniku federalne ministrice okoliša i turizma prof. dr. Mehmedu Ceri.

Rektor Škrijelj je istakao predan rad naučne zajednice u Bosni i Hercegovini koja je obavila svoj zadatak i postojeće znanje iskazala na kratak, jasan i koncizan način.

"Naučna zajednica je otišla i korak dalje – pripremila je poruke koje su razumljive svima u našem društvu", kazao je. Također, naveo je da su to poruke koje treba da se prenesu svima, a posebno na najviše administrativne nivoe u BiH kako bi nam pomogli u očuvanju budućnosti prirode i ljudi u Bosni i Hercegovini.

On je ovom prilikom zahvalio ministrici Federalnog ministarstva okoliša i turizma prof. dr. Nasihi Pozder na saradnji i podršci projektu, te najavio stalni dijalog naučne zajednice sa donosiocima odluka.

Prof. dr. Mehmed Cero je istakao da je riječ o značajnom stručnom dokumentu koji je neophodan i samom Ministarstvu za daljnje aktivnosti izrade strategije biodiverziteta. To je obaveza Bosne i Hercegovine prema konvenciji Ujedinjenih nacija, gdje je Federalno ministarstvo okoliša i turizma lokalna institucija koja ima ulogu da koordinira sve institucije u BiH.

"Mogu da kažem sa ponosom da smo jedina zemlja u regiji koja je uradila ovakvu jednu procjenu i možemo biti primjer kako da se pristupi uzimajući u obzir sve naše barijere, prepreke, političke probleme koje imamo. Uspijevamo kao država da realiziramo svoje međunarodne obaveze", istaknuo je Cero.

On je kazao da najveću zaslugu nosi naučna zajednice u BiH na čiji rad se i oslanjalo. Nažalost, kako je istaknuo, biodiverzitet i zaštita prirode nisu top tema u našem društvu.

"Napravljena je varijanta sažetka za donosioce odluka. Kao Ministarstvo uputit ćemo Vijeću ministara na usvajanje i drugim institicijama na korištenje. Jedan ovakav dokument mora biti aktivan, a mi ćemo sa svoje strane uraditi koliko je moguće da dobije upotrebnu vrijednost i da ubuduće razvijamo i druge aktivnosti kad je u pitanju saradnja sa akademskom naučnom zajednicom u BiH", naglasio je Cero.

Na istom događaju promovirana je i monografija Stanje tradicionalnih znanja o biodiverzitetu u Bosni i Hercegovini, čiji su rezultati već uključeni u ukupnu Procjenu stanja prirode i upravljanja prirodnim resursima u BiH.

Prisutnima su se obratili predstavnik UNESCO-a gospodin Siniša Šešum i predstavnica UNEP-WCMC-a gospođa Juanita Chavez Posada,  te koordinatorica projekta Procjene prof. dr. Senka Barudanović.

Koordinatorica projekta Procjene profesorica Senka Barudanović istakla je da je monografija "Procjena stanja prirode i upravljanja prirodnim resursima u BiH" rezultat rada više od 100 naučnih radnika sa svih javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini.

"Ima iznimno veliki značaj za procese održivog razvoja u Bosni i Hercegovini. U toj monografiji su sažeta sva naučna i narodna znanja o biodiverzitetu, odnosno prirodi BiH", navela je.

Profesorica Barudanović podvlači da monografija ima 800 strana, te da je napravljen i sažetak za donosioce odluka, gdje je na puno lakši način preneseno to sažeto znanje.

"To su poruke donosiocima odluka za koje se nadamo da će ih oni preuzeti i koristiti dalje pri donošenju odluka i upravljanju u svim onom procesima koji treba da očuvaju prirodu i prirodne resurse u BiH", navela je.

Prisutne je pozdravila prof. dr. Nermina Hadžigrahić, rektorica Univerziteta u Tuzli i predsjedavajuća Rektorske konferencije/zbora BiH, naglasivši da je projekat „Procjena stanja prirode i upravljanja prirodnim resursima u Bosni i Hercegovini“ realizovan uz podršku Rektorske konferencije, koja je omogućila aktivno učešće stručnjaka iz svih javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini.

„Ovo partnerstvo osiguralo je potrebnu podršku i vrijeme za učešće svih članova multidisciplinarnog autorskog tima“, navela je, te podsjetila da smo se tokom proteklih godina, suočili s brojnim izazovima, uključujući pandemiju COVID-19, koja je značajno uticala na aktivnosti. Međutim, kako je naglasila, „kroz posvećenost i volju naših naučnika, prevaziđene su sve prepreke i ostvareni ciljeve projekta“.

Monografiju Procjena stanja prirode i upravljanja prirodnim resursima u BiH, kao i njen Sažetak za donosioce odluka predstavili su ko-predsjedavajući Procjene: prof. dr. Mersudin Avdibegović, prof. dr. Milan Mataruga i prof. dr. Mirjana Milićević. Ispred recenzenata obratili su se akademik prof. dr. Mirko Pejanović, emer. i prof. dr. Dubravka Šoljan, emer.

Monografiju Stanje tradicionalnih znanja o biodiverzitetu u Bosni i Hercegovini predstavio je doc. dr. Armin Macanović, a ispred recenzenata se obratio akademik prof. dr. Mirko Pejanović.

Promovirana monografija „Procjena stanja prirode i upravljanja prirodnim resursima u Bosni i Hercegovini“ | BiH jedina zemlja u regiji koja je uradila procjenu stanja prirode
Promovirana monografija „Procjena stanja prirode i upravljanja prirodnim resursima u Bosni i Hercegovini“ | BiH jedina zemlja u regiji koja je uradila procjenu stanja prirode
Promovirana monografija „Procjena stanja prirode i upravljanja prirodnim resursima u Bosni i Hercegovini“ | BiH jedina zemlja u regiji koja je uradila procjenu stanja prirode
Promovirana monografija „Procjena stanja prirode i upravljanja prirodnim resursima u Bosni i Hercegovini“ | BiH jedina zemlja u regiji koja je uradila procjenu stanja prirode
Promovirana monografija „Procjena stanja prirode i upravljanja prirodnim resursima u Bosni i Hercegovini“ | BiH jedina zemlja u regiji koja je uradila procjenu stanja prirode
Promovirana monografija „Procjena stanja prirode i upravljanja prirodnim resursima u Bosni i Hercegovini“ | BiH jedina zemlja u regiji koja je uradila procjenu stanja prirode
Promovirana monografija „Procjena stanja prirode i upravljanja prirodnim resursima u Bosni i Hercegovini“ | BiH jedina zemlja u regiji koja je uradila procjenu stanja prirode
Promovirana monografija „Procjena stanja prirode i upravljanja prirodnim resursima u Bosni i Hercegovini“ | BiH jedina zemlja u regiji koja je uradila procjenu stanja prirode
Promovirana monografija „Procjena stanja prirode i upravljanja prirodnim resursima u Bosni i Hercegovini“ | BiH jedina zemlja u regiji koja je uradila procjenu stanja prirode
Promovirana monografija „Procjena stanja prirode i upravljanja prirodnim resursima u Bosni i Hercegovini“ | BiH jedina zemlja u regiji koja je uradila procjenu stanja prirode
Promovirana monografija „Procjena stanja prirode i upravljanja prirodnim resursima u Bosni i Hercegovini“ | BiH jedina zemlja u regiji koja je uradila procjenu stanja prirode
Promovirana monografija „Procjena stanja prirode i upravljanja prirodnim resursima u Bosni i Hercegovini“ | BiH jedina zemlja u regiji koja je uradila procjenu stanja prirode
Promovirana monografija „Procjena stanja prirode i upravljanja prirodnim resursima u Bosni i Hercegovini“ | BiH jedina zemlja u regiji koja je uradila procjenu stanja prirode
Promovirana monografija „Procjena stanja prirode i upravljanja prirodnim resursima u Bosni i Hercegovini“ | BiH jedina zemlja u regiji koja je uradila procjenu stanja prirode
Promovirana monografija „Procjena stanja prirode i upravljanja prirodnim resursima u Bosni i Hercegovini“ | BiH jedina zemlja u regiji koja je uradila procjenu stanja prirode
Promovirana monografija „Procjena stanja prirode i upravljanja prirodnim resursima u Bosni i Hercegovini“ | BiH jedina zemlja u regiji koja je uradila procjenu stanja prirode
Promovirana monografija „Procjena stanja prirode i upravljanja prirodnim resursima u Bosni i Hercegovini“ | BiH jedina zemlja u regiji koja je uradila procjenu stanja prirode
Promovirana monografija „Procjena stanja prirode i upravljanja prirodnim resursima u Bosni i Hercegovini“ | BiH jedina zemlja u regiji koja je uradila procjenu stanja prirode
Promovirana monografija „Procjena stanja prirode i upravljanja prirodnim resursima u Bosni i Hercegovini“ | BiH jedina zemlja u regiji koja je uradila procjenu stanja prirode
Promovirana monografija „Procjena stanja prirode i upravljanja prirodnim resursima u Bosni i Hercegovini“ | BiH jedina zemlja u regiji koja je uradila procjenu stanja prirode
Promovirana monografija „Procjena stanja prirode i upravljanja prirodnim resursima u Bosni i Hercegovini“ | BiH jedina zemlja u regiji koja je uradila procjenu stanja prirode
Promovirana monografija „Procjena stanja prirode i upravljanja prirodnim resursima u Bosni i Hercegovini“ | BiH jedina zemlja u regiji koja je uradila procjenu stanja prirode