Prezentacija radne verzije doktorske disertacije kandidata: mr. sci. dr. Suade Hasanović - Vučković

1

MEDICINSKI FAKULTET

UNIVERZITETA U SARAJEVU

 

OBAVJEŠTENJE

O ZAKAZIVANJU PREZENTACIJE RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE

 

U skladu sa članom 41. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, zakazuje se prezentacija radne verzije doktorske disertacije kandidata: mr. sci. dr. Suade Hasanović - Vučković, pod naslovom „Korelacija stepena degenerativnih promjena lumbalne kičme na magnetnoj rezonanci i lumboishialgičnih tegoba mjerenih ODI indeksom i VAS skalom“  ponedjeljak, 11. januar/siječanj 2021. godine u 12:00 sati u Sali čitaonice Biblioteke Medicinskog fakulteta u Sarajevu (prizemlje), Čekaluša 90, uz poštivanje epidemioloških mjera zaštite.

Komisija u sastavu:

  1. Prof. dr. Enra Suljić - redovni profesor Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Neurologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu  – predsjednik
  2. Prof. dr. Sandra Vegar – Zubović – vanredni profesor Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Radiologija i nuklearna medicina - Radiologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu – mentor, član
  3. Prof. dr. Ksenija Miladinović – vanredni profesor Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Fizijatrija i rehabilitacija, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu -  član
  4. Prof. dr Adnana Talić – Tanović – redovni profesor Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Hirurgija, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu - zamjenski član