Prezentacija nagrađenih studentskih eseja „Nasljeđe Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ)”

Prezentacija nagrađenih studentskih eseja „Nasljeđe Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ)”

U srijedu 28. 4. 2021. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu održan je webinar na kome su predstavljeni nagrađeni studentski eseji povodom fakultetskog konkursa „Nasljeđe Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ)”. Webinar su uz podršku Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove organizirali Pravni fakultet i Udruženje studenata prava (USP). Ovo je još jedan u nizu događaja u sklopu obilježavanja 75. godišnjice Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Na webinaru su nagrađeni studenti i studentice: Enida Dučić, Mirsad Ugarak, Amila Mrkonja i Nedim Kaliman, prezentirali svoje eseje, nakon čega je uslijedio razgovor o složenim pitanjima međunarodnog krivičnog prava. U svojim esejima, a i tokom razgovora odgovarajući na postavljena pitanja, nagrađeni studenti i studentice pokazali su zavidan nivo znanja, istraživačkog entuzijazma i interesa za pravne studije u širem smislu riječi.

U radu webinara učestvovali su studenti i studentice te članovi i članice akademskog osoblja Pravnog fakulteta.
 
 

Prezentacija nagrađenih studentskih eseja „Nasljeđe Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ)”