Predavanja prof. dr. Milomira Ninkovića na Medicinskom fakultetu

Predavanja prof. dr. Milomira Ninkovića na Medicinskom fakultetu

U sklopu petodnevne posjete uvaženog profesora Milomira Ninkovića Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu studenti i akademsko osoblje, ljekari na specijalizaciji i iskusni hirurzi su imali priliku slušati predavanja o tehnikama i mogućnostima savremene plastične hirurgije, kao i najsavremenijim dostignućima u poljima rekonstruktivne i estetske hirurgije. 

Tokom ovih pet dana održana su predavanja u sklopu nastave za studente IX semestra, ali s obzirom na veliko interesiranje i atraktivnost tematike, predavanja su upriličena u amfiteatrima Medicinskog fakulteta kojima su mogli pristupiti svi zainteresirani za ovu tematiku. Na predavanjima studenti i specijalizanti su imali priliku diskutirati o kompleksnosti određenih slučajeva i izazovima koje nosi rekonstruktivna hirurgija, a prof. dr. Ninković je nudio odgovore utemeljene na bogatom kliničkom iskustvu. 

O svom radu na prijenosu znanja u Bosni i Hercegovini profesor Ninković ima samo riječi hvale: „Meni je izuzetna čast i zadovoljstvo da sam u prilici da prenesem znanje na mjestu gdje sam i ja stekao osnove iz medicine, počevši od te davne ’76. godine. To je jedan divan osjećaj, jer nema ništa ljepše u životu nego educirati mlade kadrove. Oni su kao vaša djeca. Oni rastu, odlaze dalje, prenose vašu medicinsku filozofiju i na taj način umnožavaju znanje. Meni je jako bitno da njima dam motivaciju da rade i stvaraju“, ističe Ninković. O programu „Dijaspora za razvoj“ govori kako doprinosi stručnoj integraciji i naučnom povezivanju: „Student Medicinskog fakulteta u Sarajevu se ne smije osjećati inferiornim u odnosu na neke medicinske fakultete u Beču, Minhenu, Berlinu ili bilo gdje drugo. Mi sami sebe moramo početi cijeniti, a ovaj program baš u tome pomaže – da ovi mladi ljudi vide da i mi to tako radimo i da nema neke velike razlike“, zaključuje profesor Ninković. 

O PROJEKTU
Angažman prof. dr. Ninkovića realiziran je u okviru projekta „Dijaspora za razvoj“ – D4D koji je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH (MLJPI) i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP-om BiH i IOM-om BiH. Ovaj projekat je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, a IOM pruža tehničku podršku u realizaciji aktivnosti.

Izvor: Medicinski fakultet
 

Predavanja prof. dr. Milomira Ninkovića na Medicinskom fakultetu
Predavanja prof. dr. Milomira Ninkovića na Medicinskom fakultetu
Predavanja prof. dr. Milomira Ninkovića na Medicinskom fakultetu
Predavanja prof. dr. Milomira Ninkovića na Medicinskom fakultetu
Predavanja prof. dr. Milomira Ninkovića na Medicinskom fakultetu
Predavanja prof. dr. Milomira Ninkovića na Medicinskom fakultetu
Predavanja prof. dr. Milomira Ninkovića na Medicinskom fakultetu