Postizanje rješenja za agroekosisteme: Incijative o saradnji između Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta UNSA i Istraživačkog instituta za zaštitu biljaka Bornova-Izmir

Postizanje rješenja za agroekosisteme: Incijative o saradnji između Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta UNSA i Istraživačkog instituta za zaštitu biljaka Bornova-Izmir

Na poziv dr. Tevfika Turnalija, direktora Istraživačkog instituta za zaštitu biljaka Bornova-Izmir, koji djeluje pri Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva Republike Turske, menadžment Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu je aktivno sudjelovao na radnom sastanku 16. novembra 2023. godine. Prvi dio sastanka uključivao je opis rada instituta i detaljan pregled njegovih aktivnosti od osnivanja, čime su postavljeni temelji za širu raspravu koja je obuhvatala različite aspekte kako se diskusija odvijala.

Dekan prof. dr. Muhamed Brka je iskoristio priliku da upozna prisutne sa trenutnim inicijativama na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, ističući usklađenu stratešku orijentaciju obje institucije. Potom je prof. dr. Jasmin Grahić predstavio inovativnu online razvojnu platformu pod nazivom „AgroMonitor“. Platforma je osmišljena kako bi olakšala kreiranje i implementaciju najsavremenijih rješenja unutar agroekosistema. "AgroMonitor" služi kao sistem za podršku prilagođen poljoprivrednim proizvođačima nudeći rješenja vezana za predviđanje biljnih bolesti i štetnika, rješavanje općih potreba za navodnjavanje i formuliranje planova đubrenja za različite poljoprivredne kulture.

Satanak je završen sa zajedničkim ciljem da se ulože napori i uspostavi mehanizam za implementaciju platforme „AgroMonitor“ u regijama Republike Turske koje su u djelokrugu Istraživačkog instituta za zaštitu biljaka Bornova-Izmir.

Postizanje rješenja za agroekosisteme: Incijative o saradnji između Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta UNSA i Istraživačkog instituta za zaštitu biljaka Bornova-Izmir
Postizanje rješenja za agroekosisteme: Incijative o saradnji između Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta UNSA i Istraživačkog instituta za zaštitu biljaka Bornova-Izmir